ANUNȚ REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

Nr. 621/04.08.2021

ANUNȚ REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Comisia de concurs, numita în baza  Deciziei Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, a stabilit următoarele rezultate finale:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisRezultatul selectiei dosarelor ADMIS/RESPINSPunctaj/Nota Obtinut(a) proba scrisaPunctaj/Nota Obtinut(a) proba interviuPunctaj/Nota Obtinut(a) Final(a)Rezultat final concurs ADMIS/RESPINS
  1.      398Asistent cercetare științifică  ADMIS  9.37  9,40  9,38  ADMIS
  2.  416Asistent cercetare științifică  ADMIS  6.97  9,75  8,36  RESPINS

Afișat azi 04.08.2021 ora 11,00 la sediul  și pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Președinte comisie concurs,

ANUNT REZULTATUL concursului organizat -proba interviu- pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată

            Casetă text: ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

                          Nr.593 /29.07.2021

                                                                                   ANUNT

REZULTATUL

concursului organizat -proba interviu-

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 29.07.2021

                         Comisia de concurs ,  numita in baza  Deciziei  Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”,in urma desfasurarii probei interviu,  a stabilit urmatoarele rezultate:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisPunctaj/notaOBSERVATII
1.416Asistent cercetare stiintifica9,75     ADMIS
2.398Asistent cercetare stiintifica9,40       ADMIS

              Conform art. 31 din HG 286/2011, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu , la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

             Afisat azi . 29.07.2021 ora  13,30  la sediul  si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

                                                                                     Presedinte comisie concurs,

ANUNȚ prezentare candidați la proba interviu pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

            Casetă text: ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

Nr. 574/28.07.2021

ANUNȚ

prezentare candidați la proba interviu

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

În vederea susținerii interviului din data de 29.07.2021, comisia de concurs anunță prezentarea candidaților, în ordinea alfabetică, după cum urmează:

 1. Ora 10.00 – candidat cod identificare dosar 416;
 2. Ora 11.30 – candidat cod de identificare dosar 398.

  Afișat azi 28.07.2021, ora 10,30 la sediul și pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Președinte comisia de concurs

ANUNT – REZULTATUL Contestatiilor concursului organizat -proba scrisa-

    ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

             Nr.572 /27.07.2021

ANUNT
REZULTATUL
Contestatiilor concursului organizat -proba scrisa-

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 26.07.2021 .
Comisia de solutionare a contestatiilor, numita in baza Deciziei Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, in urma analizei contestatiei depuse de candidat , cod identificare dosar 416,comunica:
Se respinge contestatia.

     Afisat azi 27.07.2021 ora 14.00 la sediul si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.


                                         Presedinte comisie concurs,

ANUNT REZULTATUL concursului organizat -proba scrisa- pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 26.07.2021 .

             ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

                             Nr.566 /26.07.2021

                                                                                ANUNT

REZULTATUL 

concursului organizat -proba scrisa-

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 26.07.2021 .

                         Comisia de concurs, numita in baza  Deciziei nr.05/02.07.2021 a Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”,a analizat lucrarile scrise si a stabilit urmatoarele rezultate:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisPunctaj/nota obtinut(a)Situatie candidat
1.398Asistent cercetare stiintifica9,37ADMIS
2.416Asistent cercetare stiintifica6,97ADMIS

              Conform art. 31 din HG 286/2011, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise , la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

          Candidatii declarati ” admisi” vor sustine proba interviu in data de 29.07.2021 , orele 10.00la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

             Afisat azi 26.07.2021 ora 15,30  la sediul  si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

                                                                                     Presedinte comisie concurs,

ANUNȚ BAREM VARIANTA 1 -proba scrisă

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

                             Nr. 565/26.07.2021

ANUNȚ

BAREM

VARIANTA 1 -proba scrisă- 

la concursul organizat  pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), din data de 26.07.2021.

            Comisia de concurs, numită în baza  Deciziei nr. 05/02.07.2021 a Directorului Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, a stabilit următorul barem de corectare al lucrărilor scrise:

Barem VARIANTA 1

I. Romanizarea spațiului daco-moesian

a. organizarea politico-administrativă;

– învățarea de către autohtoni a limbii latine are loc în condițiile declanșării romanizării oficiale, un rol important avându-l administrația și armata cu acțiune obligatorie și permanentă;                                        

0,20p.

– înființarea provinciei Moesia, probabil în anul 15 d.Chr.;    

 0,20p.

– din Dacia Augusta Provincia au fost create Dacia Superior și Dacia Inferior. Provincia mamă cuprindea și teritorii dacice anexate ulterior Moesiei Inferior;

0,40p.

– estul Olteniei, la început, a avut reședința la Drobeta; provincia imperială avea capitala la Ulpia Traiana;

0,20p.

– se constituie noi structuri politico-administrative în jurul orașelor Porolissum, Apullum, Malva, care erau cârmuite de un „legatus Augusti pro pretore Daciarum trium” sprijinit de funcționari provinciali (procuratori);

0,50p.

– pe plan local au activat conducători (magistri sau praefecti) de districte teritoriale urbane și primari pentru comunitățile rurale.

0,50p.

b. coloniștii – factor hotărâtor al romanizării spațiului daco-moesian;

– coloniștii – factor hotărâtor al romanizării spațiului daco-moesian; colonizarea masivă era organizată de Stat;

0,20p.

– coloniștii au fost aduși din toată lumea romană pentru popularea orașelor și cultivarea ogoarelor; originari din Hispania, Galia, Noricum, Panonia, Illyricum, Asia Mică, nord-vestul Africii, mai puțin din Italia; vorbeau o limbă populară (latina populară);

0,20p.

alături de vechile comunități agricole și protourbane locale (Bugeac, Cașolț, Enisalla, Tulcea, Alimanu, Obreja, Șura Mică, Lechința de Mureș etc.) au apărut așezări de tip roman, numite canabae care erau situate pe lângă fortificații, în preajma castrelor de la Bumbești și Răcari, pe Valea Jiului, Jidava pe limes-ul Transalutanus, Durostorum, Troesmis;

0,40p.

– așezări rurale –pagus (sat risipit, cătun); vicus – sat compact cu rețea stradală și centru civic: vicus Narcisianum (satul lui Narcis), vicus Novus (Babadag), vicus Petra (Camena);

0,40p.

– așezări rurale create de autohtonii geto-daci (Buteridava);

0,40p.

villae rusticae – adevărate ferme romane care sunt atestate la: Hobița, Ighiu, Niculițel, Strei, Telița; cele din interiorul arcului carpatic își vor continua activitatea și după retragerea aureliană.

0,40p.

Subiectul I, total: 4 puncte

II.

A. Transcrieți numărul întrebării, analizați conținutul celor două părți și stabiliți legătura dintre ele, marcând:

A. dacă ambele sunt adevărate și există legătură cauzală între ele

B. dacă ambele sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele

C. dacă prima este adevărată și a doua este falsă

D. dacă prima este falsă și a doua este adevărată

E. dacă ambele sunt false

 1. B.                                                    0,15p.
 2. B.                                                    0,15p.
 3. C.                                                    0,15p.
 4. A.                                                    0,15p.
 5. C.                                                    0,15p.
 6. C.                                                    0,15p.
 7. A.                                                    0,15p.

B. Precizați, prin încercuirea literei, răspunsul corect:

1. a.                                                     0,10p.

2. c.                                                     0,10p.

3. c.                                                     0,10p.

4. c.                                                     0,10p.

5. b.                                                     0,10p.

6. a.                                                     0,10p.

7. b.                                                     0,10p.

8. a.                                                     0,10p.

9. a.                                                     0,10p.

10. b.                                                   0,10p.

 • Notați cu A răspunsurile adevărate și cu F pe cele false.
 • F.                                                      0,15p.
 • F.                                                      0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • F.                                                      0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • F.                                                      0,15p.

D. Transcrieți numărul întrebării și notați alăturat răspunsul.

1. 13 legiuni                                        0,25p.

2. Criton                                              0,25p.
            3. Marțial                                            0,25p.

4. Xenophon                                        0,25p.

5. Balbus                                             0,25p.

6. incintă sacră                                    0,25p.

E. Așezați în ordine cronologică; transcrieți numărul itemului și apoi literele a, b, c, d, e în ordinea cronologică a aspectelor menționate.

1. d, a, e, b, c,                                      0,10p.

2. e, b, a, d, c,                                      0,10p.

3. e, d, c, b, a,                                      0,05p.

Subiectul II, total: 5 puncte

III.  1 punct din oficiu

Punctaj total: I+II+III=4 puncte+5 puncte+1 punct=10 puncte

           Afișat azi 26.07.2021, ora 12.26, la sediul și pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.                                                                 

                                                                            Președinte comisie concurs,

ANUNȚ MĂSURI DE SIGURANȚĂ CONCURS

Nr. 504 din 9 iulie 2021

                                              ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR                                                      

la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), la compartimentul de Istorie-Arheologie, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din data de 26.07.2021 – proba scrisă și 29.07.2021 – interviu care se desfășoară la sediul instituției – Craiova, str. Calea Unirii, nr. 68.

              a) Rezultatul probelor  de concurs se apreciază de fiecare membru  al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetică a acestora. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu (conform  HG 286/2011 art.30 alin.1).

              b) Candidații sunt obligați să respecte următoarele:

   – regulile de siguranță sanitară, precum: mască sanitară,  distanțare și altele, în măsura în care vor fi anunțate noi reguli de către autoritățile publice pentru astfel de situații;

   – se vor prezenta la intrarea în sediu la h. 9,30 și vor aștepta să fie invitați înăuntru;

   – vor fi identificați la intrarea în sediu și nu vor avea acces  cu telefoane mobile, tablete, ceas electronic cu diferite facilități tehnice pentru transmitere mesajelor, cărți și alte obiecte personale. Organizatorii concursului vor pune la dispoziția candidaților hârtia de scris și pix de culoare albastră.

   – la intrarea în sediul instituției, vor semna o declarație pe proprie răspundere privind starea sănătății în contextul pandemiei cu noul coronavirus COVID-19;

  – concursul se desfășoară la parter, în spațiul special amenajat, care trebuie respectat în timpul concursului.

                                                                          Președinte comisie  concurs,

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

                         Avand in vedere prevederile art. 20 din HG 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile specifice de participare la concurs si comunica urmatoarele rezultate la selectia dosarelor:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisRezultatul selectiei dosarelor ADMIS/RESPINSOBSERVATII
  1.  398    Asistent cercetare stiintifica    ADMIS  –
  2.    416      Asistent cercetare stiintifica  ADMIS  –

              Conform art. 31 din HG 286/2011, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor , la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

          Candidatii declarati ” admisi” vor sustine proba scrisa in data de 26.07.2021 , orele 10.00 la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

             Afisat azi 7.07.2021 ora11 la sediul  si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Eveniment: 200 de ani de la Revolutia lui Tudor Vladimirescu

Sunteţi invitat(ă) la Sesiunea ştiinţifică dedicată sărbătoririi celor 200 de ani de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu care va avea loc în Aula Academiei Române în ziua de marţi, 22 iunie 2021, ora 11,00.

Programul va fi următorul:

Cuvânt de deschidere:

Acad. Ioan Aurel Pop

Preşedintele Academiei Române

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Membru corespondent al Academiei Române,

Director al Institului de istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel

Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane, Craiova

Prof. univ. dr. Cristian Ploscaru

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

*

Prof. univ. dr. Ioan Cristescu

Director al Muzeului Naţional al Literaturii Române

Prof. dr. hab. Alin Ciupală

Lansarea volumelor:

„Istoria revoluţiunii de la 1821” de C.D. Aricescu

„200 de ani de la mişcarea lui Tudor Vladimirescu. Antologie de Studii”.

„1821. Tudor Vladimirescu. Surse redescoperite”

Cristina Popescu

Director general, Romfilatelia

Lansarea emisiunii filatelice

„Tudor Vladimirescu. Bicentenarul revoluţiei de la 1821”