Numarul 18 Serie Noua

SUMAR

ARHEOLOGIE–ISTORIE
SIMONA LAZAR, Simboluri ornitomorfe în cultura Basarabi p.  9
NICU VINTILA, Podul roman de la Grojdibodu, construit de Domitian si Fuscus, între anii 86–87 p. 21
ILEANA CIOAREC, Repertoriul descoperirilor de podoabe în zona Olteniei, în secolele XIII-XV p. 41
LIVIU MARIUS ILIE, Înfiintarea scaunelor arhieresti din Tara Româneasca în a doua jumatate a secolului al XIV-lea: aspecte confesionale si politice p. 59
NARCISA MITU, Domeniul funciar al familiei boieresti Oteteliseanu p. 85
GABRIEL CROITORU, Evolutia edilitar-urbanistica a orasului Craiova reflectata în cartografia secolului al XIX-lea p. 95
PAUL-EMANOIL BARBU, Proprietatea funciara si exploatatiile agricole dupa reforma agrara din 1921 p.  113
MARUSIA CÎRSTEA, DANIELA OSIAC, Relatii economice româno-engleze (1936 – 1939) p. 129
CEZAR AVRAM, Legi privind organizarea structurilor colectiviste p. 139
SILVIU GABRIEL LOHON, Începuturi ale liberalismului în România p. 161

FILOLOGIE
TUDOR NEDELCEA, Predosloviile cartilor românesti vechi p. 169
IUSTINA BURCI, Opozitia sat–oras în formarea sistemului de denominatie personala p. 187
ELENA-CAMELIA ZABAVA, Sufixul -ete în antroponimie p. 195
MIHAELA ALBU, Ion Biberi– Întâlniri spirituale, p. 203

FILOSOFIE–SOCIOLOGIE
GHEORGHE DANISOR, Sensul conceptului de praxis în filosofia antica p. 211
ION MILITARU, C. Radulescu-Motru: Între logica gândirii si inconsistenta operei p. 219
MIRON ROMAN, Postmodernismul filosofico-epistemologic si incidentele sale asupra normativitatii juridice p. 241
ADRIANA NEACSU, Filosofia comparata ca metoda în studiul istoriei filosofiei p. 265
ILEANA ROMAN, Disfunctionalitati familiale – sursa a delincventei juvenile p. 275
RODICA ATANASESCU-TUGUI, Sociologia familiei în fata unor noi provocari p. 285

ECONOMIE
SABIN BULETEANU, Nivelul si structura costului de productie în industria judetului Dolj la sfârsitul perioadei 1950–1990 p. 301

NOTE, COMENTARII, RECENZII
Serban Patrascu, Janina Tuta, Un document privind situatia cailor de comunicatie din judetul Dolj în preajma Razboiului pentru Independenta României p. 313
„Revista de studii socio-umane” (Gheorghe Danisor) p.321
Iustina Burci, Antroponimie în diacronie. Privire speciala asupra Iasului, Craiova, Editura MJM, 2001, 194 p. (Elena Sodolescu-Silvestru) p. 322
Elena Sodolescu Silvestru, Expresii frazeologice românesti în perspectiva comparata, Bucuresti, Editura Fundatiei România de Mâine, 2002, 160 p. (Iustina Burci) p. 323
Th. Capidan, Farserotii. Studiu lingvistic asupra românilor din Albania, Craiova, Editura Fundatia „Scrisul românesc”, 2003, 216 p. (Iustina Burci) p. 324
Ioan Nenitescu, De la românii din Turcia europeana, Studiu introductiv de Tudor Nedelcea, Craiova, Fundatia „Scrisul românesc”, 2003, 560 p. (Iustina Burci) p. 325
Ion Militaru, O Europa faustică, Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 2003, 150 p. (Gheorghe Danisor) p. 326 Paul-Emanoil Barbu, Revolutia de la 1848 în Oltenia, Editura Alma, Craiova, 2003, 338 p. (Janina Tuta) p. 328
Cezar Avram, Democratii contemporane comparate, Editura Universitaria, Craiova, 2003, 338 p.(Ion Diaconescu) p. 329
Cezar Avram, Istoria Politica a Europei secolele XIX si XX (Note de curs), Editura Reduta, Craiova, 2003, 280 p. (Ion Diaconescu) p. 331
Gheorghe Vladutescu, Neconventional, despre filosofia româneasca, Bucuresti, Paideia, 2002, 194 p. (Adriana Neacsu) p. 335
Izvoare narative privind Revolutia româna de la 1821, vol. I, Editie îngrijita si alcatuita de: Ion Patroiu, Vladimir Osiac (coordonatori), Dinica Ciobotea, Gabriel Croitoru, Tudor Nedelcea, Stela Radulescu, Craiova, Fundatia „Scrisul Românesc”, 2004, 300 p (Paul-Emanoil Barbu) p. 338
Drept civil. Contracte speciale, Coordonator Ion Dogaru, Bucuresti, Editura All Beck, 2004 (Tudor Nedelcea) p. 339
„Limba româna”, nr. 10/ 2002, Anul XII, Chisinau, 172 p. (Iustina Burci) 340 Iustina Burci, Toponimie si antroponimie moldoveneasca (sec. XVIII), Craiova, Editura Scrisul Românesc, 170 p. (Elena Silvestru Sodolescu) p. 341

CRONICA 2003 p. 343

ABREVIERI p. 345