Redactor-şef/Editor in Chief:
Cezar Avram (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova).

Redactor adjunct/Assistant Editor:
Simona Lazăr (ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Anca Ceauşescu (ICSU „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova)

Colegiul consultativ/Advisory Board:
acad. Dan BERINDEI (Academia Română, Bucureşti), acad. Mihai CIMPOI (Academia Română/Academia de Ştiinţe din Chişinău), acad. Dinu C. GIURESCU (Academia Română, Bucureşti), acad. Victor SPINEI (Academia Română, Bucureşti), acad. Ştefan ŞTEFĂNESCU (Academia Română, Bucureşti), acad. Vasile TĂRÂŢEANU (Academia Română, Cernăuţi), membru corespondent al Academiei Române Dorina RUSU, Marc Olivier BARUCH (EHEES, Paris), Anna BORBÉLY (Academia de Ştiinţe, Budapesta, Ungaria), Sevastian CERCEL (Universitatea din Craiova), Gheorghe CLIVETI (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol, Iaşi), Boryana EMILIYANOVA (Universitatea din Veliko Târnovo, Bulgaria), Teodora KALEYNSKA (Universitatea din Veliko Târnovo, Bulgaria), Peter KOPECKÝ (Universitatea din Nitra, Slovacia), Stoyan MIHșLOV (Muzeul Regional de Istorie, Veliko Târnovo, Bulgaria), Silvia MIHțiLESCU (Universitatea din Veliko Târnovo, Bulgaria), Ion MILITARU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Tudor NEDELCEA (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Nicolae PANEA (Universitatea din Craiova), Virginia POPOVIČ (Universitatea din Novi Sad, Serbia).

Colegiul de redacţie/Editorial Board:
Mihaela BĂRBIERU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Carmen BANŢA (Universitatea din Craiova), Iustina BURCI (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Ileana CIOAREC (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Sorin Liviu DAMEAN (Universitatea din Craiova), Gheorghe DĂNIŞOR (Universitatea din Craiova), Lucian DINDIRICĂ (Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova), Georgeta GHIONEA (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”), Loredana-Maria ILIN-GROZOIU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”), Nicolae MARINESCU (Revista „Mozaicul”, Craiova), Nicolae MIHAI (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”), Narcisa MITU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Gabriela MOTOI (Universitatea din Craiova), Xenia NEGREA (Universitatea din Craiova), Anca Parmena OLIMID (Universitatea din Craiova), Daniela Viorica OSIAC (Universitatea din Craiova), Ramona PÂRVU (Universitatea din Craiova), Roxana RADU (Universitatea din Craiova), Lucian Bernd SĂULEANU (Universitatea din Craiova), Dan Valeriu VOINEA (Universitatea din Craiova), Camelia ZĂBAVĂ (Universitatea din Craiova).

Asistenţi de redacţie/Editorial Assistant:
Gabriela BOANGIU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova) Gabriel CROITORU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Gabriel LOHON (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Alexandra NACU (OANŢĂ) (Universitatea din Craiova), Florin NACU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Diana-Mihaela PĂUNOIU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Laurenţiu RADU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Dragoş Troanţă Rebeleş TURCULEANU (Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Bucureşti), Şerban PĂTRAŞCU (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova), Laura SAVA (ICSU „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova).