GRISCU (Grupul de istorie culturală) a luat naștere în anul 2010, la inițiativa unor membri ai institutului, interesați această disciplină a istoriei (Nicolae MIHAI și Oana SîMBRIAN-TOMA). Ideea sa de bază a fost realizarea unui network care să includă atăt colegi din ăară, căt și membri din strținătate, în vederea promovării acestui domeniu prin organizarea de manifestări științifice, editarea unor volume sau reviste de profil, derularea unor proiecte comune de cercetare.

GRISCU își propune:

  1. să militeze pentru dezvoltarea istoriei culturale, la nivel academic și universitar, avăndu-se în vedere faptul că această disiplină începe să dețină un loc important în istoriografia contemporană;
  2. să contribuie activ la dialogul interdisciplinar, ținănd cont că există un interes spre istoria culturală și din partea altor specialiști precum antropologi, filologi, sociologi, istorici ai artelor, teologi et alii;
  3. să sprijine colaborările naționale și internaționale, precum și dialogul cu ceilalți colegi din institute, grupuri de cercetare și universități internaționale;
  4. să instituie o reăea de comunicare la zi, în materie de difuzare a informațiilor referitoare la noutățile în domeniu (colocvii, seminarii, ateliere, noi apariții, rezumate de teze de doctorat).

AZn vederea atingerii acestor obiective GRISCU înăelege să-și dezvolte o activitare structurată la nivelul a patru paliere:

  1. organizarea de manifestări științifice (colocvii, conferinăe, ateliere);
  2. editarea unei reviste academice, în limbi de circulație internațională, care să corespundă actualelor standarde de înaltă ținută științifică (comitet de peer-review, colegiu redacțional prestigios, indexare și cotare ISI) ;
  3. atragerea de finanățri și lansarea unor proiecte de profil, la nivel național și internațional ;
  4. organizarea, lansarea și întreținerea unui site al grupului unde vor fi postate informații despre proiectele sale, noutățile în domeniul disciplinei, lista membrilor sți, cu cv-urile actualizate anual.