Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” a fost și este implicat în proiecte de cercetare, atăt sub forma temelor de plan asumate în cadrul Academiei Romăne, căt si sub forma unor granturi și programe derulateîn colaborare cu instituții culturale și administrative din zonă. Temele de plan, sub forma unor programe de cercetare, sunt dedicate unor subiecte precum sfărșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-vestul Romăniei, habitatul epocii fierului în Oltenia, evolutia si dinamica structurilor sociale din Oltenia din Evul Mediu păna în perioada contemporana, evoluția comerăului din Oltenia din secolele XIV-XX, istoria locaităților din judeăele din sud-vestul Romăniei, evoluția istoriei administrative și a sistemului bancar, istoria culturală a practicilor politice și filosofiei culturii, relația biserică și societate, evoluție și involuție în relațiile externe ale Romăniei în perioada contemporană, regimul comunist etc. Ele sunt materializate de cercetatori sub forma de articole, studii, volume de autor, aparute în reviste de specialitate sau la edituri recunoscute national (CNCSIS) si international. Rezultatele cercetarilor fac, de asemenea, obiectul unor comunicari, conferinte, prelegeri tinute cu ocazia diferitelor manifestari stiintifice, nationale si internationale, la care sunt invitati membrii institutului.