Numarul 15 Serie Noua

SUMAR

ARHEOLOGIE–ISTORIE
SIMONA LAZAR, Câteva consideratii despre Hallstatt-ul timpuriu din Oltenia p. 5
DAN BALTEANU, Aria de recrutare a trupelor auxiliare din provinciile Moesice în perioada Principatului (II) p. 15
ROMEO AVRAM, LUCIAN AMON, Elementele de arhitectura ale fortificatiei romane de pamânt de la Gresia (com. Stejaru, jud. Teleorman) p. 41
CONSTANTIN C. PETOLESCU, Crestini si pagâni în Dacia sec. IV-VI p. 51
DINICA CIOBOTEA, VLADIMIR OSIAC, Repere în istoria sociala a satului românesc I:Diostii din Romanati  p. 61
PAUL-EMANOIL BARBU, Morile din judetul Gorj într-o statistica din 1839  p. 89
DINICA CIOBOTEA, ION ZARZARA, Începuturile Camerei de Comert si de Industrie din Craiova  p. 103
GABRIEL CROITORU, Situatia economica a judetului Mehedinti la începutul secolului al XX-lea  p. 131
MARUSIA CÂRSTEA, Relatii româno-engleze între anii 1936–1939 p. 145
CEZAR AVRAM, VLADIMIR OSIAC, Mutatii socio-economice în Oltenia 1948–1962 p. 157
FILOLOGIE
TUDOR NEDELCEA, Interpretari cosmogonice asupra Luceafarului p. 173
MARIA TRONEA, Eminescu – Eros si thanathos p. 185
MIHAELA ALBU, Marin Sorescu – Universul epic (un roman inedit) p. 193
ELENA-CAMELIA ZABAVA, Rolul apelativelor în formarea numelor de familie. Derivarea p. 199
IUSTINA BURCI, Modele antroponimice: filiatia exprimata analitic p. 209
ETNOGRAFIE–FOLCLOR
GEORGETA NITU, Consideratii etnologice cu privire la „spiritul roditor” al unor exponente vegetale p. 223
NICOLAE MIHAI, Câteva consideratii privind imaginea pacatului în Tara Româneasca p. 239
MIHAI FIFOR, Spatiul Global – Spatiul comunitar. „Cultura a treia” sau situarea între culturi p. 253
FILOSOFIE–SOCIOLOGIE
NICOLAE PANEA, Proteismul discursului antropologic p. 263
RODICA TUGUI, Contributii la constituirea sociologiei familiei. Rolul medicinii sociale p. 281
ILEANA ROMAN, Semnificatiile teoretico-explicative si practic- instrumentale ale unitatii persoana–status–rol în abordarea problematicii socioumanului p. 291
MIRON ROMAN, Ordine sociala si normativitate (Ordre social et normativité) p. 299
VASILE SALAN, Argumentarea metafizica între rigoare logica si expresivitate retorica (I) p. 307
ECONOMIE
HORTENSIA GAVRILESCU, Dezvoltarea durabila – concept economic si socio-politic al zilelor noastre p. 321
MIHAI COSTESCU, MARIAN CONSTANTIN, Metodologii corelative în studiul pietei agroalimentare cu exemplificari privind piata taraneasca din judetul Dolj p. 331
NOTE, COMENTARII, RECENZII
ION MILITARU, Constantin Noica si posibilitatea de întemeiere a adevarului istoric p. 341
FLORENTINA ANGHEL, Caracterul accidental al epifaniei la James Joyce p. 351
LELIA TROCAN, Trésor des provinces p. 358
VALENTINA FALAN, ANDA RADULESCU, Emportez-moi – Une poésie de l’évasion p. 360
MONICA IOVANESCU, ANDA RADULESCU, La raison du discours et le discours de la raison dans le roman. La chambre des dames p. 364
ILINCA CRAINICEANU, Aspecte ale aspectului p. 369
VIORICA TOMESCU, VASILE PLENICEANU, Elemente de geografie istorica privind asezarile din Lunca Dunarii dintre Drobeta Turnu Severin si Corabia p. 374
DINICA CIOBOTEA, Istoria mosnenilor, vol. I, partea I (1829–1912), Craiova, Editura Universitaria, 1999, 210 p. (Vladimir Osiac) p. 377
PETAR POPOVIC, MIRJANA VUKMANOVIC, Vajuga-Pesak Early Iron Age cementery, Institut archéologique, Belgrade, Musée National, Belgrade, Cahiers des Portes de Fer. Monographies, 3, Belgrade, 1998, 160 p. (Simona Lazar) p. 378
CEZAR AVRAM, DINICA CIOBOTEA, VLADIMIR OSIAC, ION PATROIU, VIRGIL JOIlA, ILEANA PETRESCU, Istoria comertului în sud-vestul României. Sec. VIII–XX, Craiova, Editura de Sud, 1999, 390 p.
(Gabriel Croitoru) p. 380
ANDRITOIU VASILE, Crestomatia istoriei Gorjului, Târgu Jiu, Editura „Punct”, 1998 (Gabriel Croitoru) p. 382
APOSTOL STAN, Protectoratul Rusiei asupra Principatelor Române. 1774–1856, Bucuresti, Editura Saeculum I.O., 1999, 285 p. (Gabriel Croitoru) p. 383
VALERIU LEU, Cartea si lumea rurala în Banat 1700–1830, Resita, Editura Banatica, 1996, 253 p. (Nicolae Mihai) p. 384
PAUL-EMANOIL BARBU, Din istoria cooperatiei de consum si de credit din România, Bucuresti, Editura Universul, 2000, 512 p. (Nicolae Mihai) p. 386
CEZAR AVRAM, Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962. Mutatii socio-economice în satul românesc, Craiova, Editura de Sud, 1999, 444 p. (Vladimir Osiac) p. 388
TEODOR OANCA, Onomastica si dialectologie, Craiova, Fundatia „Scrisul Românesc”, 1999, 138 p. (Elena-Camelia Zabava) p. 389
NICOLAE PANEA, MIHAI FIFOR, Cartea româneasca a mortii, Centrul Judetean al Creatiei Populare Mehedinti, Drobeta- Turnu Severin, 1998. (Ileana Anca Stoenescu) p. 391
GEORGETA NITU, Plante din flora spontana cu utilizari în gospodaria taraneasca din Oltenia. Dictionar, Craiova, Editura Helios, 1999. (Ileana Anca Stoenescu) p. 392
Anuarul Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolaescu-Plopsor”, vol.I, Craiova, Editura Helios, 1999, 146 p.; vol.II, Craiova, Editura „Aius”, 2000, 310p. (Ioan Gavrila) p. 393
NECROLOG
GHEORGHE IORDACHE (Ioan Gavrila) p. 395
ABREVIERI p. 397