ANUNȚ REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

Nr. 621/04.08.2021

ANUNȚ REZULTATUL FINAL al concursului organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Comisia de concurs, numita în baza  Deciziei Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, a stabilit următoarele rezultate finale:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisRezultatul selectiei dosarelor ADMIS/RESPINSPunctaj/Nota Obtinut(a) proba scrisaPunctaj/Nota Obtinut(a) proba interviuPunctaj/Nota Obtinut(a) Final(a)Rezultat final concurs ADMIS/RESPINS
  1.      398Asistent cercetare științifică  ADMIS  9.37  9,40  9,38  ADMIS
  2.  416Asistent cercetare științifică  ADMIS  6.97  9,75  8,36  RESPINS

Afișat azi 04.08.2021 ora 11,00 la sediul  și pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Președinte comisie concurs,