Prin hotarărea Prezidiului din 29 decembrie 1965, Academia Romăna decidea înfiinăarea, la Craiova, a Centrului de Cercetare în domeniile Istorie, Filologie si Etnografie, sub conducerea prof. univ. dr. docent C. S. Nicolăescu-Plopșor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. AZn februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie si Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., cu titulatura schimbată de Centrul de Aztiinăe Sociale. AZn consecinăț, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie si filosofie.
Prin Hotarărea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Aztiinăe Sociale din Craiova a revenit în cadrul Academiei Romăne. AZn luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”. După decesul primului director (30 mai 1968), conducerea instituției a fost încredinăată prof. univ. dr. docent Gheorghe Ivănescu (1969-1971), membru corespondent al Academiei Romăne. AZn februarie 1971, odată cu transferarea prof. Gheorghe Ivănescu la Universitatea din Iași, conducerea instituției a fost preluată de prof. univ. dr. Dumitru Azandru (1971-1972). Au urmat apoi la conducerea instituției cercet. șt. I Traian Florea Lungu (1972- 1973), prof. univ. dr. Titu Georgescu (1973-1975) și prof. univ. dr. Constantin Bărbăcioru (1975-1979). AZn anul 1979 a fost numit lectorul universitar dr. Ion Pătroiu. AZn decembrie 1989 a fost înlocuit, de catre salariați, cu cercet. st. I Gheorghe Popilian care, în ianuarie 1990, a fost confirmat ca director de către Academie. Cercet. șt. I Gheorghe Popilian a condus institutul păna în anul 1998, cănd, în urma concursului, a fost numit director prof. univ. dr. Vladimir Osiac. AZn anul 2000, prin concurs, a fost numit director prof. univ. dr. Cezar Avram (cercet. stiint. I, aflat la conducere și în prezent).
Institutul este organizat pe urmatoarele departamente:
– Departamentul Istorie-Arheologie
– Departamentul Filologie-Etnografie-Filosofie
Instituția editează anual trei reviste indexate internațional:
1. Arhivele Olteniei, fondată în anul 1922 de către un comitet condus de dr. Charles Laugier si C. D. Fortunescu. Prima serie a revistei a apărut în perioada 1922-1943. Seria actuala (Arhivele Olteniei, Serie Nouă) și-a început apariția din anul 1981. A fost publicată înca de la început ca o revistă anuală, în format 24 cm x 16 cm, păstrat păna în prezent. Revista este multidisciplinară și publică materiale originale din domeniile arheologie, istorie, etnografie, filosofie, sociologie, economie si drept, fiind adresată în egală masură specialiștilor interesați de cercetare, profesorilor si studentilor. AZn prezent, revista este inclusă într-un sistem de schimburi cu alte 36 de publicații din întreaga lume.
2. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane îC.S. Nicolăescu-Plopșorî este fondat în anul 1999, cu ocazia centenarului C.S. Nicolescu-Plopșor, de un comitet condus de prof. univ. dr. Vladimir Osiac. Revista este multidisciplinară, structurată pe domeniile de activitate ale institutului și are ca scop promovarea activității de cercetare din cadrul acestuia sau a cercetărilor colegilor din ăară sau strținătate.
3. Hispania Felix

Imobilul din strada Unirii, nr. 68, fost nr. 102, 134, 140, sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu Plopsor”
Sfărsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea corespunde perioadei în care orasul Craiova a trecut prin profunde transformari edilitare: sistematizarea retelei stradale, amenajarea si modernizarea unor gradini publice importante, construirea si consolidarea unor edificii publice si particulare etc. î� marturii ce astazi atesta efervescenta creatoare a ceea ce se numeste „arta 1900”.
AZn aceasta etapa s-au construit de catre arhitectii romăni (Thoma Dobrescu, D. Nedelcu, I.D. Berindei, Petre Antonescu, A. Vincenz) si straini (francezii Albert Galleses, Paul Gottereau, italianul Constantino Cichi) edificii impunatoare si durabile, în stil baroc tărziu, arhitectura neoromăneasca sau în stilul academismului de scoala franceza si a renascentismului interioarelor somptuoase: Casa Feraru, Casele Dianu, Casa Poenaru, Casa Viisoreanu, Casa Vorvoreanu, Casele N. Pop, Casa Grigore Plesa, Casa N. Ghizdavescu etc.
Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” functioneaza în prezent în „Casa N.I. Feraru” (proprietar al mosiei Verbita, judetul Dolj), construita între anii 1912-1914 (la 26 mai 1912 cere autorizatia primariei pentru a construi „o casa pe proprietatea mea din strada Unirii nr. 140”). Cladirea este construita în stilul academismului francez, dupa planurile arhitectului craiovean A. Vincenz, cel care a proiectat si alte case pentru diversi proprietari. Cladirea este caracterizata prin acoperis mansardat, cu ornamentatii si stucaturi interioare, bogat decorate, si pictura murala executata de Francisc Trybalski. Instalatiile sanitare au fost realizate de Johann Laub, iar instalatiile de lumina de catre inginerul Florea Iliescu. Casa a fost dotata cu sobe în stil renascentist.
AZn anul 1919, imobilul a fost văndut avocatului craiovean D. Fortunescu, fratele profesorului C.D. Fortunescu, personalitate a vietii spirituale craiovene. Nicolae D. Fortunescu, urmasul lui D. Fortunescu, a văndut-o Ministerului Agriculturii si Domeniilor, în noiembrie 1942, în vederea functionarii unui laborator veterinar. Cladirea, fiind considerata improprie pentru aceasta institutie, a fost cedata Ministerului AZnvatamăntului în anul 1943, în schimbul construirii unui laborator de bacteriologie veterinara al Institutului de Seruri si Vaccinuri Pasteur. Ulterior, cladirea a trecut în patrimoniul altor institutii, fiind sediul Primariei Craiova, ARLUS, Casei Pionierilor, Inspectoratului Scolar, iar din anul 1983 al filialei Academiei Romăne din Craiova. Cladirea are subsol, parter, etaj, mansarda, doua balcoane, hol intrare, hol interior cu scara în forma de spirala, luminat prin ferestre cu vitralii de epoca, ce duce la holul de la etaj. Cladirea are o suprafata de circa 720m2.


C.S. N. Plopsor (1900-1968)
Detalii interior cladire:

Mobilier în patrimoniul institutiei: