REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

                         Avand in vedere prevederile art. 20 din HG 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile specifice de participare la concurs si comunica urmatoarele rezultate la selectia dosarelor:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisRezultatul selectiei dosarelor ADMIS/RESPINSOBSERVATII
  1.  398    Asistent cercetare stiintifica    ADMIS  –
  2.    416      Asistent cercetare stiintifica  ADMIS  –

              Conform art. 31 din HG 286/2011, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor , la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

          Candidatii declarati ” admisi” vor sustine proba scrisa in data de 26.07.2021 , orele 10.00 la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

             Afisat azi 7.07.2021 ora11 la sediul  si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.