Numarul 17 Serie Noua

SUMAR

ARHEOLOGIE–ISTORIE
MARIN NICA, LIVIAN RADOIESCU, Grupul cultural Cârcea-Gradinile – legaturile culturale si cronologice p. 7
SIMONA LAZAR, Caracteristicile surselor arheologice si bibliografice ale hallstattului timpuriu si mijlociu din Oltenia p. 25
TOMA RADULESCU, MARILENA MARUNTELU, Un tezaur de denari romani imperiali din vremea împaratului Maximin Thrax descoperit la Dabuleni-Dolj p. 37
SERBAN PATRASCU, Oltenia în secolele VIII-XII: relatiile autohtonilor cu Bizantul p. 45
NICOLAE MIHAI, Putere si frica în Tara Româneasca a secolului al XVII-lea p. 51
PAUL-EMANOIL BARBU, Agricultura Olteniei în perioada regulamentara (1831-1848) p. 65
GABRIEL CROITORU, Exploatarea pamântului în sistemul muncii în dijma în judetul Mehedinti la începutul secolului al XX-lea reflectata în ancheta din 1906 p. 89
CEZAR AVRAM, Evolutia agriculturii în sud-vestul României în anii 1918-1944 p. 123
CEZAR AVRAM, Evolutia industriei oltene între anii 1918-1948 p. 151
DANIELA OSIAC, Aspecte politico-diplomatice ale anului 1936 în corespondenta inedita dintre Martha Bibescu si Constantin Argetoianu p. 179
VALERIU GRIGORIE, Exproprierea agricola comunista în presa olteana a vremii p. 193

FILOLOGIE
ANCA GREGORIAN-IORGULESCU, Plasticitatea spontana a formularii în didahiile lui Antim Ivireanul p. 199
TUDOR NEDELCEA, Tiparituri râmnicene pentru sârbii ortodocsi p. 203
IUSTINA BURCI, Toponimie româneasca. Structuri omonime p. 213
ELENA-CAMELIA ZABAVA, De la numele comun la numele propriu. Considerente de ordin teoretic p. 243
MIHAELA ALBU, Bizantul în literatura straina p. 255

ETNOGRAFIE–FOLCLOR
GEORGETA NITU, Simbolistica soarelui si a focului în obiceiurile calendaristice din Oltenia p. 263
ANCA CEAUSESCU, Câteva consideratii cu privire la prima scalda rituala si masa ursitoarelor p. 273

FILOSOFIE–SOCIOLOGIE
ION MILITARU, Filosofie si nationalism (studiu asupra conditiilor de posibilitate ale filosofiilor etniciste) p. 279
ILEANA ROMAN, Conflictul dintre generatii în grupul familial p. 303
RODICA ATANASESCU-TUGUI, Familia contemporana si noi caracteristici ale rolurilor familiale p. 311

ECONOMIE
SABIN BULETEANU, Gradul de utilizare a capacitatilor de productie în industria Olteniei dupa anul 1950 p. 319
HORTENSIA GAVRILESCU, Economie planificata-economie de piata în România postbelica p. 329
IULIAN NEDELCU, NICOLETA MIULESCU, Aspecte privind practica juridica româneasca în materia drepturilor omului în contextul preaderarii României la Uniunea Europeana p. 335

NOTE, COMENTARII, RECENZII
Caiete de antropologie istorica, anul I, nr.1, ianuarie-iunie 2002, 175 p. (Nicolae Mihai) p. 341
ELENA SODOLESCU-SILVESTRU, Toponimie româneasca. Modele derivationale, [Chisinau], Editura Gunivas, 2001, 115 p. (Iustina Burci) p. 342
SIMION SILVIU SOMÂCU, Radiografia puterii. Elite politice din România în anii 1945-1989, Editura Asociatia de Studii Sociale, Craiova, 2003, 316 p. (Cezar Avram) p. 344
CEZAR AVRAM (COORDONATOR), VLADIMIR OSIAC, ION ZARZARA, GABRIEL CROITORU, ANCA GOFITA, SERBAN PATRASCU, Nationalizarea principalelor mijloace de productie în fata istoriei, Craiova, Editura MJM, 2002, 238 p+19 anexe (Gheorghe Pârvu) p. 344
THAN-HUYEN BALLMER-CAO, Changement social et rapports entre hommes et femmes. La question de l`égalité en Suisse, Lusanne, Editions Pșot, 2000, 221p. (Rodica Atanasescu-lugui) p. 345
NICOLAE A. ANDREI, PAUL-EMANOIL BARBU, Ioan Maiorescu (1811-1864), Craiova, Editura ALMA, 2003, 333p. (Ioan Gavrila) p. 347

CRONICA 2002 p. 351

NECROLOG p. 355

ABREVIERI p. 357