Numarul 10/ 2009

CUPRINS

ALTERITATI SUPORTABILE: STEREOTIPURI SI REPREZENTARI p. 5
Claude-Gilbert Dubois, Coupables, mais non responsables? «main sanglante» et «flamme noire». Deux cas féminins de «souillure»: Lady Macbeth et Phèdre p. 5
Silviu-Gabriel Lohon, Aroma puterii. Istoria cultului Elenei Ceausescu între patologie istorica si angajare jurnalistica: ziarul Scânteia p. 37
Alina Caileanu, Evreul si tiganul – doua stereotipuri culturale din România începutului de secol XX p. 47
Gheorghe-Florin Ghetau, Campania din 1916 în viziunea memorialistilor p. 61

INCURSIUNI IN ANTROPOLOGIA FUNERARULUI p. 71

Mihaela Grancea, O scurta istorie a istoriografiei epitafului p. 71
Gabriela Boangiu, Troite si cruci românesti pe ambele maluri ale Dunarii – revalorizari estetice p. 97
RECITIND CLASICII: TEME HISPANICE p. 107
Gabriel Insausti, Presencia de Lope en el teatro durante la guerra civil española p. 107
Begoña Fernández Cabaleiro, Velásquez. Pasado y modernidad p. 123
Oana Andreia Sâmbrian-Toma, La imagen de Juan Huniades en El rey sin reino de Lope de Vega p. 137
FORME DE SAVOIR SI DISCURSURI SPECIALIZATE p. 147
Mihai Ciurea, Împartiri si explicatii ale textului Noului Testament p. 147
Loredana Maria Ilin-Grozoiu, Scrieri cu caracter normativ din Principatele Române în perioada 1765-1820 p. 159
Lidia Trausan-Matu, Cunoasterea medicala în opera lui Stefan Episcopescu p. 167
Iulia Cristina Frînculescu, Consideratii asupra limbajului medical p. 183
DIMENSIUNEA ETNO-LINGVISTICA A PROFESIILOR p. 189
Annemarie Sorescu-Marinkovic, Mitologia miniera a bufanilor din Timoc p. 189
Iustina Burci, Evolutia lexicului românesc. Studiu de caz: ocupatiile militare p. 213
COMUNITATILE LOCALE, ÎNTRE MOBILITATE SI REEVALUARE p. 227
Anca Ceausescu, Asupra mobilitatii teritoriale a populatiei în sudul Olteniei (1977-2006) p. 227
Rodica Tugui, Sociologia familiei în fata unor noi provocari. Familia, o realitate contradictorie? p. 237
Ileana Roman, Evolutia rolurilor masculine si feminine în familia contemporana p. 251
Costela Iordache, Evolutia serviciilor de posta si telecomunicatii din România p. 265
SPATII INSTITUTIONALIZATE: DE LA ORAS LA DOMENIUL REGAL p. 273
Gabriel Croitoru, Florin Nacu, Geneza oraselor din Oltenia p. 273
Diana-Mihaela Paunoiu, Raportul putere-societate în Tara Româneasca (secolele XVII-XVIII). Studiu de caz: Ispravnicatul p. 283
Georgeta Ghionea, Din activitatea bancilor comerciale din judetul Romanati (1896-1944) p. 291
Narcisa-Maria Mitu, Organizarea si exploatarea Domeniului Sadova în perioada 1884-1919 p. 309
Cristi Spulbar, Roxana Nanu, Ramona Gruescu, The Approach for Bank Performance Analysis: Great Bank Groups, Banks from Emergent Countries and Romanian Banking System p. 337
STRATEGII INTERNATIONALE SI CONTEXT GEOPOLITIC p. 351
Mihai Valentin Vladimirescu, Strategii de politica internationala în cartea profetului Amos p. 351
Mihaela Barbieru, Banatul în noul context geopolitic de la sfârsitul primului razboi mondial p. 379
Arthur Tulus, Gurile Dunarii în context geopolitic ante si post Sinaia (aranjamentul din 18 august 1938) – zona de convergenta a intereselor marilor puteri p. 391
TEORIE, CRIZA SI UTOPIE: EUROPA DE EST SI SECOLUL XX p. 411
Cezar Avram, Roxana Radu, ??????????? C?????? ? P????? p. 411
Cezar Avram, Roxana Radu, Comunismul: doctrina, evolutie, practici politice p.423
Petre Opris, Crizele economice si sociale din Polonia (1967 – 1980) p. 437
Ion Militaru, Realism si utopie în politica româneasca (1989-2000) p. 455
DREPTURILE OMULUI SI CETATENIA EUROPEANA p. 475
Denisa Loredana Bica, Cetatenie europeana sau cetatenie natională p. 475
Gheorghe Danisor, Drepturile omului privite din punctul de vedere al substantialitatii lor p. 481

PATRONAJ CULTURAL p. 493

Aurelia Florescu, Cartile Familiei Domnitorului Nicolae Mavrocordat la Craiova p. 493
Ileana Cioarec, Rolul cultural al boierilor Glogoveni p. 501
SIMBOLURILE, ÎNTRE REFLECTIE SI CATALOGARE p. 509
Constantin Mihai, L’Herméneutique symbolique p. 509
Simona Lazar, Despre vârfurile de lance de bronz din sud-vestul României p. 521
OPINII p. 535
Michel Maffesoli, La barbarie à visage humain: les tribus postmodernes p. 535
Osvaldo Sacchi, “Classico” e diritto romano. Considerazioni in limine a un dibattito “interdisciplinare” (II) p. 545
Claude-Gilbert Dubois, Itinéraire spirituel, itinéraire personnel ou De diverses manières de se dire chrétien au XXIe siècle p. 565