Arhivele Olteniei

Arhivele Olteniei este o revistă academică publicată de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, care are o aparitie anuală.

Fondată în anul 1922 de dr. Charles Laugier şi C. D. Fortunescu, revista „Arhivele Olteniei” a fost una din primele publicaţii în paginile căreia şi-au găsit locul articole cu privire la istoria şi viaţa culturală a Olteniei.

Prima serie a revistei a fost publicată în perioada 1922-1943, iar Seria Nouă şi-a început aparitia din anul 1981. Autorii își asumă răspunderea pentru ideile exprimate în materialele publicate. Drepturile de autor sunt rezervate editurii.

Revista „Arhivele Olteniei” are caracter multidisciplinar, în paginile sale regăsindu-se studii şi articole inedite din domeniile arheologie, istorie, studii culturale, etnologie, filosofie, sociologie, economie, drept.

Revista este publicată la Editura Academiei Române, ISSN – L: 1015-9118; ISSN (Print): 1015-9118; ISSN (Online): 2558-8435.

Revista „Arhivele Olteniei” este indexată în: European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Open Academic Journals Index (OAJI), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journal Indexing (DRJI).

 

Colegiul de redacţie adresează specialiştilor din domeniul ştiinţelor socio-umane invitaţia de a publica în paginile revistei materiale şi studii ştiinţifice.

 

DATE CONTACT
Adresa:
 Calea Unirii nr.68, cod 200345 Craiova, Dolj, România
E-mail: [email protected]
Tel./ Fax: +4 0251 522 652