ANUNT REZULTATUL concursului organizat -proba interviu- pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată

            Casetă text:  ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

                          Nr.593 /29.07.2021

                                                                                   ANUNT

REZULTATUL

concursului organizat -proba interviu-

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 29.07.2021

                         Comisia de concurs ,  numita in baza  Deciziei  Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”,in urma desfasurarii probei interviu,  a stabilit urmatoarele rezultate:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisPunctaj/notaOBSERVATII
1.416Asistent cercetare stiintifica9,75     ADMIS
2.398Asistent cercetare stiintifica9,40       ADMIS

              Conform art. 31 din HG 286/2011, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu , la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

             Afisat azi . 29.07.2021 ora  13,30  la sediul  si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

                                                                                     Presedinte comisie concurs,