Numarul 19 Serie Noua

SUMAR

ARHEOLOGIE–ISTORIE
SIMONA LAZAR, Cultura Insula Banului în Oltenia p. 7
ILEANA CIOAREC, liganii aserviNi statului si boierilor din lara Româneasca si Moldova în relatarile calatorilor straini din perioada fanariota p. 21
NICOLAE VÎLVOI, Biserica Sf. Gheorghe-Nou din Craiova – important monument istoric si artistic p. 27
LOREDANA ILIN, ContribuNii la istoria unui monument disparut: Biserica „Sf. Nicolae” din Craiova, ctitorie a boierilor Ganescu p. 39
NARCISA MITU, Ctitoriile scolare ale boierilor Oteteliseanu p. 45
ANGELA RAMONA DUMITRU, Modernizarea instituNiilor larii Românesti în perioada 1849-1856 p. 55
DANIELA OSIAC, Politica FranNei faNa de Vietnam în primul deceniu postbelic p. 67
CEZAR AVRAM, PARMENA POPESCU, The Idea of United Europe in Romanian Political Thinking and Practice p. 79
ANCA PARMENA POPESCU, CEZAR AVRAM, New perspectives on ONU reform p. 91
SILVIU GABRIEL LOHON, Ce-am pierdut, ce vom gasi? Eseu despre nevroza post comunista româneasca p. 103

FILOLOGIE
TUDOR NEDELCEA, Prolegomene la o istorie a cartii p. 109
MARIA TRONEA, Boccacio – «Il giardino delle delizie» p. 121
IUSTINA BURCI, Vechi nume de meserii si semnificaNia lor p. 129
MIHAELA ALBU, Valeriu Anania si revista „Noi” p. 141

ETNOGRAFIE
GABRIELA BOANGIU, Repere epistemologice si metodologice ale etnologiei contemporane p. 147
CORNEL BALOSU, Determinarile spaNio-temporale ale ritualului colindatului (Contextualizari, paradigme, exemplificari-studiu de caz în textele poetice si poietice ale colindatului din lara Lovistei) p. 157
ANCA CEAUSESCU, Comportamentul demografic si etnografia p. 169

FILOSOFIE–SOCIOLOGIE
ION MILITARU, Kant contra Kant p. 181
ADRIANA NEACSU, „SubstanNa” si „atribut” în istoria filosofiei p. 197
CONSTANTIN MIHAI, Cenzura metafizica p. 209
ILEANA ROMAN, Formarea cuplului marital. Factori determinanNi p. 223
RODICA lUGUI, Identitatea de gen. PermanenNe si mutaNii. De la „feminism“ la „masculinism” p. 233

ECONOMIE
SABIN BULETEANU, EvoluNia industriei României în perioada 1948-1965 p. 247
ROXANA RADU, SelecNia si plasarea forNei de munca prin intermediul agentului de munca temporara – reglementari interne si comunitare p. 263

NOTE, COMENTARII, RECENZII
Liviu Patachi, Gelu NeamNu, Generalul George PomuN (1818-1882). Viata adevarata a unui erou de legenda, prefaNa de acad. Camil Muresan, Centrul de Studii Transilvane /FundaNia Culturala Româna, Cluj-Napoca 2001, XXVI+134 p. (Nicolae Mihai) p. 275
ConstanNa GhiNulescu, În salvari si cu islic. Biserica, sexualitate, casatorie si divorN în lara Româneasca a secolului al XVIII-lea, Bucuresti, Humanitas, 2004, 424 p. (Iustina Burci) p. 277
Gh. Bolocan, Elena Sodolescu-Silvestru, Iustina Burci, Camelia Zabava, DicNionar invers al numelor de localitaNi din România, Craiova, Editura Universitaria, 2002, 272 p. (Carmen BanNa) p. 278
Andrei Ivanov, DicNionar religios rus-român, Bucuresti, Editura Bizantina, 2003, 456 p. (Iustina Burci) p. 279

CRONICA STIINlIFICA p. 281

CRONICA 2004 p. 283

ABREVIERI p. 285