ANUNT – REZULTATUL Contestatiilor concursului organizat -proba scrisa-

    ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

             Nr.572 /27.07.2021

ANUNT
REZULTATUL
Contestatiilor concursului organizat -proba scrisa-

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 26.07.2021 .
Comisia de solutionare a contestatiilor, numita in baza Deciziei Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, in urma analizei contestatiei depuse de candidat , cod identificare dosar 416,comunica:
Se respinge contestatia.

     Afisat azi 27.07.2021 ora 14.00 la sediul si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.


                                         Presedinte comisie concurs,