Avram Cezar Gabriel – Premiul Academiei Romăne „Mihail Kogălniceanu”, pe anul 2007, cu lucrarea Deceniul stalinist. Colectivizarea în faăa istoriei (CIP-Katalogizațiș pyblicațijă 316.334.3 (081); 321.7 (081); COBISS.SR-ID 208190470), Casa de Presă și Editură „Libertatea”, Panciova, 2005, 482 p.

 

 

Cioarec Ileana – Premiul Societății de Aztiinăe Istorice din Romănia „Constantin Giurescu”, cu lucrarea Boierii Glogoveni, Craiova, Editura Alma, 2009, 228 p. (ISBN 978-973-1792-90-3)

 

Ghionea Georgeta – Premiul al II-lea al Arhivelor Naționale ale Romăniei, ediția I/2010