ANUNȚ prezentare candidați la proba interviu pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

            Casetă text:  ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

Nr. 574/28.07.2021

ANUNȚ

prezentare candidați la proba interviu

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

În vederea susținerii interviului din data de 29.07.2021, comisia de concurs anunță prezentarea candidaților, în ordinea alfabetică, după cum urmează:

  1. Ora 10.00 – candidat cod identificare dosar 416;
  2. Ora 11.30 – candidat cod de identificare dosar 398.

  Afișat azi 28.07.2021, ora 10,30 la sediul și pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Președinte comisia de concurs