ANUNȚ MĂSURI DE SIGURANȚĂ CONCURS

Nr. 504 din 9 iulie 2021

                                              ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR                                                      

la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), la compartimentul de Istorie-Arheologie, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” din data de 26.07.2021 – proba scrisă și 29.07.2021 – interviu care se desfășoară la sediul instituției – Craiova, str. Calea Unirii, nr. 68.

              a) Rezultatul probelor  de concurs se apreciază de fiecare membru  al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetică a acestora. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu (conform  HG 286/2011 art.30 alin.1).

              b) Candidații sunt obligați să respecte următoarele:

   – regulile de siguranță sanitară, precum: mască sanitară,  distanțare și altele, în măsura în care vor fi anunțate noi reguli de către autoritățile publice pentru astfel de situații;

   – se vor prezenta la intrarea în sediu la h. 9,30 și vor aștepta să fie invitați înăuntru;

   – vor fi identificați la intrarea în sediu și nu vor avea acces  cu telefoane mobile, tablete, ceas electronic cu diferite facilități tehnice pentru transmitere mesajelor, cărți și alte obiecte personale. Organizatorii concursului vor pune la dispoziția candidaților hârtia de scris și pix de culoare albastră.

   – la intrarea în sediul instituției, vor semna o declarație pe proprie răspundere privind starea sănătății în contextul pandemiei cu noul coronavirus COVID-19;

  – concursul se desfășoară la parter, în spațiul special amenajat, care trebuie respectat în timpul concursului.

                                                                          Președinte comisie  concurs,