ARHIVELE OLTENIEI 1922-2022

La împlinirea unui secol de la apariția primului număr al revistei Arhivele Olteniei, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” pregătește un program adecvat, care include o serie de manifestări științifice și culturale, pentru a evidenția rolul acesteia în peisajul revuistic regional și național.

Între numeroasele periodice care au apărut în Craiova, începând cu „Mozaicul” din 1838, revista „Arhivele Olteniei” este cea mai valoroasă, cu un profil enciclopedic, și apare în 1922, ca publicație trimestrială, sub conducerea lui Charles Laugier și a unui comitet de redacție alcătuit din profesorii Șt. Ciuceanu din Craiova, T. G. Bulat din Rm. Vâlcea și Al. Bărcăcilă din Turnu Severin. Secretariatul de redacție îi revine lui C. D. Fortunescu, profesor de limba franceză, discipol și colaborator al marelui istoric Nicolae Iorga. Cel care militează pentru apariția și menținerea „Arhivelor Olteniei” la nivelul publicisticii românești este C. D. Fortunescu care, asigurându-i caracterul științific și patriotic, devine co-director (1923) și director (1926) al revistei.

Profilul revistei era explicat în articolul-program (I, nr. 1, ian. 1922, pp. 1-3) și în apelul trimis unor cercetători spre a lua la cunoștință de apariția acesteia: „Cum o înfățișează numele, revista va nota toate mișcările de actualitate și mai cu seamă va cerceta și publica material documentar pentru trecutul Olteniei”. Necesitatea apariției, apreciată ca cea mai de seamă realizare a societății „Prietenii științei”, are în vedere că „în întreaga Olteniei se găsește atâta material documentar pentru trecutul nostru, pentru istoria neamului nostru, încât a nu stimula și canaliza cercetările oamenilor de bunăvoință pe acest teren, ar fi o neiertată greșeală”.

Caracterul enciclopedic al revistei este reliefat de domeniile asumate: istorie, în deosebi arheologie, geografie, folclor, literatură, artă, învățământ, presă, biblioteconomie, știință, medicină ș.a. Revista își asumă de la început lămurirea unor date și evenimente importante din istoria României: formarea poporului român și continuitatea sa în spațiul carpato-dunărean, permanența ideii de libertate, independență și unitate națională, vechimea și originea Craiovei, instituții și dregătorii feudale (bănia și căimăcămia) genealogia unor mari familii boierești (Craioveștii, Buzeștii, Brădeștii, Crețeștii, Bengeștii, Jienii, Obedenii etc.) sau domnitoare (Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Constantin Brîncoveanu, Constantin Mavrocordat etc.).

Seria nouă a revistei include rubrici din formatul inițial, consolidează și dezvoltă domeniile de cercetare tradiționale, iar publicarea acesteia la Editura Academia Română prin implicarea colectivului de cercetători din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” susține caracterul științific și indexarea în diferite baze de date internaționale. Partenerii au în vedere organizarea unor manifestări științifice – martie, mai și noiembrie 2022 – și publicarea unor articole și studii dedicate importanței revistei „Arhivele Olteniei” în cadrul tabloului general al revistelor cultural-științifice și al revistelor de studii și cercetări socio-umane din România. 

Mai multe informatii aici:

Bibliografie

Arhivele Olteniei – Florea Firan – Presa craioveana 1838 – 2007

Arhivele Olteniei – Redacționale 1922 – 1946

Apariții media:

TVR Craiova –  emisiunea Prim-Plan. Obiectiv 05.04.2022  –  Simona Lazăr – prezentare revista Arhivele Olteniei

https://cvlpress.ro/29.03.2022/la-institutul-de-cercetari-socio-umanec-s-nicolaescu-plopsor-workshop-online-revista-arhivele-olteniei-serie-veche/
https://cvlpress.ro/01.04.2022/institutul-de-cercetari-socio-umane-c-s-nicolaescu-plopsor-workshop-arhivele-olteniei-serie-veche/
https://cvlpress.ro/02.03.2022/revista-arhivele-olteniei-serie-veche-arc-secular-peste-timp/

27 ianuarie 2022 – Curierul de Vâlcea: REVISTA „ARHIVELE OLTENIEI”, la ceas aniversar

https://cvlpress.ro/20.01.2022/sub-egida-institutului-de-cercetari-socio-umane-c-s-nicolaescu-plopsor-revista-arhivele-olteniei-la-varsta-centenarului/

Manifestări științifice

31 martie 2022 – workshop online ”REVISTA ARHIVELE OLTENIEI – SERIE VECHE”

Coordonatori: cs III dr. Simona Adriana LAZĂR, cs III dr. Anca Georgeta Ceaușescu

WORKSHOP ONLINE

REVISTA ARHIVELE OLTENIEI – SERIE VECHE

CUVÂNT DE DESCHIDERE: Prof. univ. dr. CEZAR AVRAM

SPEAKERS:

Cercet. şt. III, dr. SIMONA LAZĂR, Cercet. şt. III, dr. ANCA CEAUȘESCU, „ARHIVELE OLTENIEI”, SERIE VECHE

Cercet. şt. III, dr., ILIN-GROZOIU LOREDANA-MARIA, Cercet. şt. III, dr. NARCISA MARIA MITU, CROCHIU PRIVIND ACTIVITATEA CULTURALĂ ȘI MEDICALĂ A DOCTORULUI CHARLES LAUGIER

Cercet. șt. III, dr. ILEANA CIOAREC, Cercet. șt. III, dr. LAURA ANTOANETA SAVA, C. D. FORTUNESCU, PERSONALITATE MARCANTĂ A VIEȚII CULTURALE DIN OLTENIA

Cercet. șt. II, dr. IUSTINA NICA, STUDII DE TOPONIMIE ÎN PAGINILE REVISTEI  „ARHIVELE OLTENIEI”

Cercet. șt. III, dr. GABRIELA BOANGIU, IMAGINEA CRAIOVEI ÎN PAGINILE REVISTEI „ARHIVELE OLTENIEI”


12-13 mai 2022 – Simpozion online ”PUBLICAȚII CULTURALE ȘI ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI. ARHIVELE OLTENIEI 1922-2022”.

Secțiuni: a) Publicații culturale și științifice românești: începuturi, evoluție, digitalizare; b) Arhivele Olteniei 1922-2022: personalități și domenii de cercetare; c) Societăți cultural-științifice în secolul XX.

Simpozionul național cu participare internatională PUBLICAȚII CULTURALE ȘI ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI. ARHIVELE OLTENIEI (1922-2022) 

12-13 MAI 2021 – CRAIOVA (online

PROGRAM GENERAL

REZUMATELE LUCRĂRILOR

Formularul de înscriere va fi trimis pe adresele: [email protected], [email protected], până la 15 aprilie 2022.   


4 noiembrie 2022 – workshop online ”REVISTA ARHIVELE OLTENIEI ÎN VIAȚĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI CULTURALĂ ROMÂNEASCĂ”

Coordonatori: cs III dr. Simona Adriana LAZĂR, cs III dr. Maria Narcisa MITU