2013

  • Simona Adriana LAZîR, cercetător știintific III dr., premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Romăne pentru lucrareaîSfărșitul epocii bronzului în sud-vestul Romăniei , Craiova, Editura Universitaria, 2011, 323 p.Lazar_premiu
  • Ion MILITARU, cercetator științific I dr., premiul „Mircea Florian” al Academiei Romăne, pentru lucrarea Autonomia umbrei, București, Editura Academiei, 2011.militaru_premiu
  • Anca CEAUAzESCU, cercetator stiintific III dr., premiul „Simion Mehedinți” al Academiei Romăne pentru lucrarea Așezările rurale din Cămpia Bțileștiului (cu elemente de etnografie), Craiova, Editura Universitaria, 2011, 334 p.Untitled-1

2012

  • Nicolae MIHAI, cercetător științific III dr., premiul „Nicolae Balcescu” al Academiei Romăne pentru lucrareaîRevoluție și mentalitate în ăara Romăneasca (1821-1848). O istorie culturală a evenimentului politic, Craiova, Editura Aius, 2010, 358 p. (ISBN 978-606-8021-15-7).Nicolae Mihai. premiu AR 2012

2011

  • îIleanaîCIOAREC, cercetător științific III dr., premiul Academiei Romăne „Nicolae Balcescu” cu lucrarea Boierii Glogoveni, Craiova, Editura Alma, 2009, 228 p. (ISBN 978-973-1792-90-3).Ileana_premiu
  • Dumitru OTOVESCU, (cercetător științific în perioada 1973-1989), premiul Academiei Romăne „Dimitrie Gusti” cu lucrarea Sociologie generală, Craiova, Editura Beladi, 2009, 481 p., 2007.

2007

  • Cezar Gabriel AVRAM, cercetător științific I dr., premiul Academiei Romăne „Mihail Kogalniceanu” pentru lucrarea Deceniul stalinist. Colectivizarea în fata istoriei (CIP-Katalogizatiș publicatijt 316.334.3 (081); 321.7 (081); COBISS.SR-ID 208190470), Casa de Presa si Editura „Libertatea”, Panciova, 2005, 482 p.

2004

  • îGheorghe DîNIAzOR, cercetător I, premiul „Simion Bărnuțiu” al Academiei Romăne pentru lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente, Editura All Beck, Bucuresti, 2002 (coautor).

2001

  • Dinica CIOBOTEA, cercetător științific II dr. , premiul „Nicolae Balcescu” al Academiei Romăne pentru lucrarea Istoria moșnenilor I-1 (1829-1912) , Craiova, Editura Universitaria, 1999, 228 p.

1999

  • Gheorghe IORDACHE, cercetător științific I dr., premiul „Simion Florea Marian” al Academiei Romăne pentru lucrarea Ocupații traditionale pe teritoriul Romăniei: studiu etnologic, volumul III, București, Editura Academiei Romăne, 1997, 387 p.