Manifestări științifice (conferinăe, colocvii, workshopuri, dezbateri)

2014

Cultura populară în Romănia. Context istoric și specific cultural

2013

 

2012

  • Political Rituals in EAstern Europe: between Propaganda and Emotional Communities, 12th-13th October 2012, Craiova, Romania. International conference organized by RomanianîAcademy,”C. S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Studies in Social Sciences and Humanities (GRISCU î� Cultural History Group),”A. D. Xenopol” Institute of History,in cooperation with „ProMemoria” Institute of Social History,State University of Moldova with support of POSDRU 61104 & „Alexandru and Aristia Aman” Library, Craiova.îScientific Organization Board: Nicolae Mihai (Romanian Academy, „C.S.Nicolăescu-Plopșor” Institute for Studies in Social Sciences and Humanities, Cultural History Group, Craiova),Virgiliu Bîrlădeanu („ProMemoria” Institute of Social History, Chișinău)Andi Mihalache (Romanian Academy, „A.D.Xenopol” Institute of History, Iași) și Alexandru Simon (Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca).

    Program

  • 480922_4064428043764_2057837334_n 299373_4064446684230_1807999661_n 580223_4064447724256_625368537_n 404595_4064450364322_367604562_n 535865_4064448324271_1680096981_n
  • Istoria culturală astăzi: de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor, organizat de Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor” (GRISCU-Grupul de istorie culturală), Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie, Istorie și Aztiinăele Educației, Departamentul de Istorie, cu sprijinul Bibliotecii Judeăene „Alexandru și Aristia Aman”, cu participarea prof. univ. dr. Mirela-Luminiăa MURGESCU (Universitatea din București, Facultatea de Istorie), prof. univ.dr Alexandru-Florin PLATON (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, decanul Facultății de Istorie, Iași), prof. univ. dr. Toader Nicoară (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, prorector), prof. univ. dr. Sorin DAMEAN (Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie, Istorie și Aztiinăele Educației, director Departamentul de Istorie) și C.S.III dr. Nicolae MIHAI.

Program

DSCN5906 DSCN5929 DSCN5971 DSCN5976 DSCN5979

 

2011

  • workshop-ul cu titlul Istorie recentă, istoriografie și cultură a memoriei în Romănia și Republica Moldova, organizat de ACADEMIA ROMîNî, INSTITUTUL DE CERCETîRI SOCIO-UMANE „C. S. NICOLîESCU-PLOPAzOR”, GRISCU(GRUPUL DE ISTORIE CULTURALî) și INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIAL „PRO MEMORIA” CHIAzINîU,îîî17 Ianuarie 2011, Craiova, Casa Universitarilor, ora 10.00. Cu participarea: Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU (Universitatea de Stat Moldova, directorul Institutului de Istorie Socială „Pro Memoria”, Chișinău), conf. univ.dr. Virgiliu BAZRLîDEANU (Academia de Aztiinăe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat și Drept, Chișinău), conf. univ. Sergiu TABUNCIC (Academia de Aztiinăe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat și Drept, Chișinău), prof. univ. dr. Sorin DAMEAN (Universitatea din Craiova, șefulul Catedrei de Istorie), cercet. șt. I, dr. Ion MILITARU (Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”) Craiova), cercet. șt. III. dr. Nicolae MIHAI (Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, coordonator GRISCU), cercet. șt. drd. Silviu-Gabriel LOHON (Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Craiova) și a invitaților lor, colegi de la institut, universitate, Direcția Judeăeană a Arhivelor, Biblioteca Judeăeană”Alexandru și Aristia Aman”.

DSC_0015DSC_0052DSC_0043DSC_0040DSC_0012DSC_0021DSC_0030

2010

Reviste

Hispania Felix.Revista hispano-rumana de cultura y civilizacion de los Siglos de oro

  • Lope de Vega en su siglo de Oro (ed.) Felipe Pedraza, Oana Sămbrian, 1/2010
  • Viajes y viajeros en el Siglo de Oroî(ed.) Ignacio Arellano, 2/2011
  • Imagen y poder polîtico en el Siglo de Oro (ed.) Marîa Luisa Lobato, Oana Sămbrian, 3/2012
  • Viaje, ciudades y espacio (ed.) Luis Alburquerque Garcîa, Oana Sămbrian, 4/2013

 

Volume