ANUNT REZULTATUL concursului organizat -proba scrisa- pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 26.07.2021 .

             ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

                             Nr.566 /26.07.2021

                                                                                ANUNT

REZULTATUL 

concursului organizat -proba scrisa-

pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”din data de 26.07.2021 .

                         Comisia de concurs, numita in baza  Deciziei nr.05/02.07.2021 a Directorului Institutului de Cercetari Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”,a analizat lucrarile scrise si a stabilit urmatoarele rezultate:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisPunctaj/nota obtinut(a)Situatie candidat
1.398Asistent cercetare stiintifica9,37ADMIS
2.416Asistent cercetare stiintifica6,97ADMIS

              Conform art. 31 din HG 286/2011, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise , la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

          Candidatii declarati ” admisi” vor sustine proba interviu in data de 29.07.2021 , orele 10.00la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

             Afisat azi 26.07.2021 ora 15,30  la sediul  si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

                                                                                     Presedinte comisie concurs,