I. Granturi internaționale
2010
Oana Andreia SîMBRIAN
” Director al grantului internațional: Reăeaua europeană Autoritate și Putere în Secolul de Aur. Finantat de Guvernul Navarra. Departamentul de Educație. Secția de promovare și dezvoltare a știintei. Programul Jeronimo de șanz. Perioada desfășurării: 1 ianuarie-31 decembrie 2011.
” Membră în grantul internațional: Cultura în Noua Spanie: cronici, retorică și semantică (2010-2012). Finantat de Universitatea din California (SUA) și Universitatea Autonoma San Luis Potosi (Mexic). Director de proiect: Manuel Perez.
” Membră în grantul internațional: Opera dramatică a lui Agustîn Moreto. Comediile scrise în colaborare (2010-2012). Finanăat de Ministerul Cercetării și Inovării din Spania. Număr de referinăț: FFI2010-16890 (Subprogram FILO). Director de proiect: Marîa Luisa Lobato (Universitatea din Burgos).
 
II. Granturi ale Academiei Romăne
2007
Dicționarul istoric al localităților din Oltenia (judeăul Gorj). Documentare (așezare, sol, climă, floră, faună,evoluție istorică, economică, politică, schimbări sociale, evoluție demografică, personalități, patrimoniu cultural), (grant nr. 9; responsabil de proiect: C.S. I dr. Cezar Gabriel AVRAM).
Incidenăa legislației comunitare asupra capacității juridice a cetățenilor romăni (grant nr. 180; responsabil de proiect: conf. univ.dr. Sevastian CERCEL).
2006
Mijloace juridice de protecție a bunurilor culturale mobile (grant nr. 131; responsabil de proiect conf. univ. dr. Sevastian CERCEL).
2005
Dictionarul istoric al localităților din judeăul Vălcea (grant nr. 11; responsabil de proiect C.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM).
Mijloace juridice de protecție a bunurilor culturale mobile (grant nr. 139; responsabil de proiect conf. univ. dr. Sevastian CERCEL).
Filosofia democrației în Romănia postrevoluționară (grant nr. 147; responsabil de proiect C.S.I dr. Gheorghe DîNIAzOR).
2004
Dictionarul istoric al localităților din judeăul Olt (grant nr. 4; responsabil de proiectîC.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM ).
2003
Dictionarul istoric al localităților din judeăul Dolj (grant nr. 5; responsabil de proiectîC.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM).