ANUNȚ BAREM VARIANTA 1 -proba scrisă

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

                             Nr. 565/26.07.2021

ANUNȚ

BAREM

VARIANTA 1 -proba scrisă- 

la concursul organizat  pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), din data de 26.07.2021.

            Comisia de concurs, numită în baza  Deciziei nr. 05/02.07.2021 a Directorului Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, a stabilit următorul barem de corectare al lucrărilor scrise:

Barem VARIANTA 1

I. Romanizarea spațiului daco-moesian

a. organizarea politico-administrativă;

– învățarea de către autohtoni a limbii latine are loc în condițiile declanșării romanizării oficiale, un rol important avându-l administrația și armata cu acțiune obligatorie și permanentă;                                        

0,20p.

– înființarea provinciei Moesia, probabil în anul 15 d.Chr.;    

 0,20p.

– din Dacia Augusta Provincia au fost create Dacia Superior și Dacia Inferior. Provincia mamă cuprindea și teritorii dacice anexate ulterior Moesiei Inferior;

0,40p.

– estul Olteniei, la început, a avut reședința la Drobeta; provincia imperială avea capitala la Ulpia Traiana;

0,20p.

– se constituie noi structuri politico-administrative în jurul orașelor Porolissum, Apullum, Malva, care erau cârmuite de un „legatus Augusti pro pretore Daciarum trium” sprijinit de funcționari provinciali (procuratori);

0,50p.

– pe plan local au activat conducători (magistri sau praefecti) de districte teritoriale urbane și primari pentru comunitățile rurale.

0,50p.

b. coloniștii – factor hotărâtor al romanizării spațiului daco-moesian;

– coloniștii – factor hotărâtor al romanizării spațiului daco-moesian; colonizarea masivă era organizată de Stat;

0,20p.

– coloniștii au fost aduși din toată lumea romană pentru popularea orașelor și cultivarea ogoarelor; originari din Hispania, Galia, Noricum, Panonia, Illyricum, Asia Mică, nord-vestul Africii, mai puțin din Italia; vorbeau o limbă populară (latina populară);

0,20p.

alături de vechile comunități agricole și protourbane locale (Bugeac, Cașolț, Enisalla, Tulcea, Alimanu, Obreja, Șura Mică, Lechința de Mureș etc.) au apărut așezări de tip roman, numite canabae care erau situate pe lângă fortificații, în preajma castrelor de la Bumbești și Răcari, pe Valea Jiului, Jidava pe limes-ul Transalutanus, Durostorum, Troesmis;

0,40p.

– așezări rurale –pagus (sat risipit, cătun); vicus – sat compact cu rețea stradală și centru civic: vicus Narcisianum (satul lui Narcis), vicus Novus (Babadag), vicus Petra (Camena);

0,40p.

– așezări rurale create de autohtonii geto-daci (Buteridava);

0,40p.

villae rusticae – adevărate ferme romane care sunt atestate la: Hobița, Ighiu, Niculițel, Strei, Telița; cele din interiorul arcului carpatic își vor continua activitatea și după retragerea aureliană.

0,40p.

Subiectul I, total: 4 puncte

II.

A. Transcrieți numărul întrebării, analizați conținutul celor două părți și stabiliți legătura dintre ele, marcând:

A. dacă ambele sunt adevărate și există legătură cauzală între ele

B. dacă ambele sunt adevărate dar nu există legătură cauzală între ele

C. dacă prima este adevărată și a doua este falsă

D. dacă prima este falsă și a doua este adevărată

E. dacă ambele sunt false

 1. B.                                                    0,15p.
 2. B.                                                    0,15p.
 3. C.                                                    0,15p.
 4. A.                                                    0,15p.
 5. C.                                                    0,15p.
 6. C.                                                    0,15p.
 7. A.                                                    0,15p.

B. Precizați, prin încercuirea literei, răspunsul corect:

1. a.                                                     0,10p.

2. c.                                                     0,10p.

3. c.                                                     0,10p.

4. c.                                                     0,10p.

5. b.                                                     0,10p.

6. a.                                                     0,10p.

7. b.                                                     0,10p.

8. a.                                                     0,10p.

9. a.                                                     0,10p.

10. b.                                                   0,10p.

 • Notați cu A răspunsurile adevărate și cu F pe cele false.
 • F.                                                      0,15p.
 • F.                                                      0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • F.                                                      0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • A.                                                     0,15p.
 • F.                                                      0,15p.

D. Transcrieți numărul întrebării și notați alăturat răspunsul.

1. 13 legiuni                                        0,25p.

2. Criton                                              0,25p.
            3. Marțial                                            0,25p.

4. Xenophon                                        0,25p.

5. Balbus                                             0,25p.

6. incintă sacră                                    0,25p.

E. Așezați în ordine cronologică; transcrieți numărul itemului și apoi literele a, b, c, d, e în ordinea cronologică a aspectelor menționate.

1. d, a, e, b, c,                                      0,10p.

2. e, b, a, d, c,                                      0,10p.

3. e, d, c, b, a,                                      0,05p.

Subiectul II, total: 5 puncte

III.  1 punct din oficiu

Punctaj total: I+II+III=4 puncte+5 puncte+1 punct=10 puncte

           Afișat azi 26.07.2021, ora 12.26, la sediul și pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.                                                                 

                                                                            Președinte comisie concurs,