Arhivele Olteniei, Serie Nouă este o revistă academică multidisciplinară, cu apariţie anuală, care îşi propune să aducă o contribuţie însemnată în domeniul științelor socio-umane.

Încă din primele numere, revista a abordat domenii de cercetare precum istoria, antropologia, sociologia, filosofia, literatura, economia și dreptul. Scopul revistei este acela de a publica materiale şi studii ştiinţifice originale, de mare interes pentru specialiștii din domeniul umanist, accentul fiind pus pe studiile interdisciplinare și comparative.