1821-2021. BICENTENARUL REVOLUȚIEI CONDUSE DE TUDOR VLADIMIRESCU

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova organizează în perioada 14-15 mai 2021 simpozionul național cu participare internațională1821-2021. Bicentenarul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu.

Este o tradiție a institutelor de cercetare din sistemul Academiei Române să organizeze periodic manifestări științifice de interes regional, național sau internațional, care constituie tot atâtea momente de dialog și bilanț profesional.

Comunicările participanților interesați istorici, filologi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d.,vor fi dedicate unor teme structurate pe următoarele secțiuni: Istoriografia subiectului, cadrul internațional și problematica mișcărilor de eliberare națională (zona Balcanilor); Discurs revoluționar, populism și mesianism, revoluție și violență; Memoria evenimentului istoric și a personalității lui Tudor Vladimirescu în folclor, teatru, literatură, film istoric și presă.       

Cei interesați sunt rugați să trimită pe adresa: [email protected] până la 30 aprilie 2021, prenumele și numele, funcția și afilierea instituțională, titlul lucrării (română/engleză) și un rezumat al acesteia (250 de cuvinte; română/engleză). Avem în vedere publicarea materialelor prezentate la acest simpozion într-un volum dedicat evenimentului. În acest sens, materialele vor fi predate până la data de 1 iulie 2021.  

În contextul situației medicale actuale avem în vedere organizarea evenimentului online, prin intermediul platformei ZOOM (linkul va fi comunicat în timp util tuturor participanților).

Indexat de Universul Juridic.

Conditii de redactare

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Persoană de contact:

Cioarec Ileana (tel. 0771386336; e-mail: [email protected])

Director,

Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL

1821-2021 THE BICENTENARY OF THE REVOLUTION LED BY TUDOR VLADIMIRESCU

Dear Sir,

Dear Madam,

            “C. S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Studies in Social Science and Humanities from Craiova organises, on the 14th-15th of May 2021, the national symposium with international attendance, called 1821-2021. The Bicentenary of the Revolution led by Tudor Vladimirescu.

It is our greatest pleasure to invite you to attend the scientific event. The papers of the interested attendees, researchers, professors, PhD candidates can approach topics belonging to the following sections:

  1. The historiography of the proposed subject, the international background and the problems concerning the national freedom movements (Balkan area);
  2. Revolutionary discourse, populism and messianism, revolution and violence;
  3. The memory of the historic event and the personality of Tudor Vladimirescu in folklore, theatre, literature, historic film and press.

The registration form is to be sent on the email address [email protected] until the 30th of April 2021. The presented papers are published in the volume dedicated to the event. Owing to this, they are to be sent by the 1st of July 2021 and drafted according to the attached editing requests.

Due to the current medical situation, we are considering the online organisation of the event, on the ZOOM platform (the link is communicated to all attendees on time).

Indexed by Universul Juridic.

Conditions for editing the texts

REGISTRATION FORM

Contact person: Cioarec Ileana (email: [email protected])

Best wishes and may you have a great start in your academic activity,