CELEBRAREA PAŞTELUI ÎN OLTENIA. OUĂLE ÎNCONDEIATE ŞI SIMBOLISTICA LOR

Muzeul Olteniei Craiova – Secţia de Etnografie, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova C.S. Nicolăescu-Plopşor, al Academiei Române, organizează marţi, 23 aprilie 2024, ora 11.00, la Secţia de Etnografie – Casa Băniei, str. Matei Basarab nr. 16, vernisajul expoziţiei temporare Celebrarea Paştelui în Oltenia. Ouăle încondeiate şi simbolistica lor”.

Expoziţia este centrată pe un meşteşug care, deşi considerat prohibit la un moment dat, s-a remarcat şi s-a impus ca unul dintre genurile cele mai realizate ale artei noastre populare. Prezent în întreg spaţiul balcanic şi chiar european, meşteşugul încondeierii ouălor a devenit, la români, un meşteşug perfecţionat, graţie priceperii, talentului, motivelor ornamentale şi materialelor folosite de meşterii populari.

Simbol al renaşterii, al reînnoirii şi al revitalizării, ouăle încondeiate sunt reprezentări ale imaginaţiei şi cugetării creatorilor populari care au reuşit să transpună în operele lor credinţele şi superstiţiile comunităţilor tradiţionale, viziunea acestora despre lume şi univers. Exprimate în adevărate opere de artă, colecţiile de ouă încondeiate semnifică aportul multor generaţii la prezervarea culturii tradiţionale, marcând totodată un element de originalitate şi creativitate specifice fiecărei zone geografice în parte.

Expoziţia aduce în atenţia publicului o colecţie impresionantă de ouă încondeiate din patrimoniul Secţiei de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova, cu piese datate 1934-1938 şi până în prezent, din toate zonele şi subzonele Olteniei: satul Valea Ursului, com. Vlădeşti-Vâlcea, ouă încondeiate de Andrei Povarangiu şi Costică Dinu, olari; în satul Priporu, com. Vlădeşti, jud. Vâlcea, Dumitru Şchiopu a început să încondeize ouă din 1950; tot din satul Priporu, alt meşter încondeietor a fost Gheorghe Gologan; în satul Dobridor, Dolj, Asineta Gâscan a încondeiat ouă, continuând îndeletnicirea practicată de bunica sa, Asineta Guţă; alte sate unde s-au încondeiat ouă în Dolj şi care au reprezentare în cadrul expoziţiei sunt Drănic şi Valea Stanciului, din Dolj; centrul ceramic Oboga-Olt a avut şi are o bogată reprezentare la nivelul încondeiatului ouălor.

Dată fiind bogăţia de reprezentări a acestui meşteşug şi continuitatea practicării în Olt, la Oboga, Româna, Balş etc., în expoziţie sunt valorificate ouă încondeiate atât de meşteri încondeietori care şi-au atestat, cronologic, măiestria artei lor, precum: Constantin Diaconeasa, Tudor Diaconeasa, fiul acestuia, Nicu Vlad, Matei Marin, Petre Ciobanu, cât şi de nume cu recunoaştere la nivel naţional, precum: Daniela Vlad, Costinel Beşteleu, Ionuţ Vlad şi mulţi alţii.

Publicul va putea admira aşadar ouă aflate în patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova – Colecţiile C.S. Nicolăescu-Plopşor, Aman, Vincenz, Mircea Gagiu, Asineta Gâscan, dar şi din colecţia privată a lui Ciurea Valeru. Discursul expoziţional este întregit de mostre creative aparţinând unor tineri încondeietori de ouă din jud. Olt, prin aportul lui Ciurea Valeru, consultant artistic la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Olt, colecţionar de imagini-document şi susţinător pasionat al meşteşugurilor practicate în rigorile tradiţiei, prin a cărui bunăvoinţă prezentăm la Craiova.

Participanţilor le este astfel oferită posibilitatea de a contempla elementele de creaţie, stil şi autenticitate folosite la tehnica încondeierii ouălor. Evenimentul este completat cu  informaţii şi imagini ale unor simboluri şi ornamente care se regăsesc pe ouăle încondeiate din Oltenia, specialiştii încadrând tematic meşteşugul încondeiatului ciclului pascal, aşa cum se derula în satul tradiţional, oferind repere etnografice inedite, cuprinse într-un album editat cu prilejul acestui eveniment, publicaţie coordonată de Anca Ceauşescu şi Roxana Deca.

Expoziţia este organizată în cadrul unui program amplu de promovare şi prezervare a unor elemente de patrimoniu cultural imaterial intrate în registrul naţional de elemente vii de patrimoniu, demers bazat pe o strânsă colaborare inter-instituţională între Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova – C.S. Nicolăescu-Plopşor, al Academiei Române şi Muzeul Olteniei Craiova, Secţia de Etnografie, responsabili proiect: Anca Ceauşescu şi Roxana Deca.

Supusă transformărilor fireşti cauzate de trecerea timpului, identitatea naţională şi regională manifestată, printre altele, şi prin simbolistica ouălor încondeiate este una aparte şi merită să fie făcută vizibilă întregii comunităţi.