UPDATE: Simpozion national: Comunitati umane, modernizare si urbanizare in sud-vestul Romaniei – 18 – 19 noiembrie 2020

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO – UMANE „C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

SIMPOZIONUL NAȚIONAL
COMUNITĂŢI UMANE, MODERNIZARE ŞI URBANIZARE ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI

18-19 NOIEMBRIE 2020 – CRAIOVA, STR. UNIRII, NR. 68

PROGRAM

Simpozionul se va desfășura online

Miercuri, 18 noiembrie 2020

11.00-11.10 – Deschidere simpozion

11.00-13.00 – Ştiinţe istorice, arheologie

Moderatori:
Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL, Cercet. şt. I – Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Gabriel CROITORU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Cercet. şt. III, dr. Simona LAZĂR, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Comunităţi umane din prima epocă a fierului din Oltenia
Conf.univ.dr./Cercetător asociat Mircea NEGRU, Universitatea din București – CICSA, O clădire cu „hypocaustum” descoperită în orașul roman Romula
Dr. Dumitru-Valentin PĂTRAȘCU, dr. Daniela-Liliana PĂTRAȘCU, Muzeul judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Documente relative la Tudor Vladimirescu şi familia sa aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Eugen PETRESCU, Director, coordonator Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” din cadul Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Rm. Vâlcea, Comunităţi umane vâlcene: comunele Creţeni şi Mitrofani – repere identitare
Cercet. şt. III, dr. Gabriel CROITORU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Din istoria calamităților naturale în spațiul românesc. Studiu de caz: Cutremurul din 1838 în județul Dolj
Cercet. şt. III, dr. Ileana CIOAREC, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Cula Coţofeanu-Pleşa din Beharca, judeţul Dolj
Cercet. şt. III, dr. Oana Andreia SÂMBRIAN, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Fake news şi (dez)informare despre Ţările Române la sfârşitul secolului al XVI-lea

13.00-13.30 Pauză

13.30-15.30 Moderatori:
Cercet. şt. III, dr. Georgeta GHIONEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Narcisa Maria MITU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Drd. Ion GAVRILĂ-CIOBOTEA, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Programe de modernizare urbană în Craiova în perioada interbelică
Drd. Cristian-Iulian CEACÎRU, Muzeul Olteniei, Între extaz și agonie-viața culturală craioveană în anii primului război mondial
Lector univ. dr. Robert BISCHIN, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Calea ferată Craiova – Calafat, impactul asupra amenajării teritoriale a Craiovei
Drd. Lucian POPESCU-VAVA, Muzeul Olteniei, Consiliul de igienă și salubritate publică al orașului Craiova dezbateri și decizii la cumpăna secolelor XIX – XX
Cercet. şt. III, dr. Georgeta GHIONEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Comerţ şi civilizaţie. Reclama în presa din Oltenia interbelică
Drd. Cornel ȘOMÎCU, Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate Tg-Mureș, Efecte social-economice ale industrializării din perioada comunistă în zona Gorjului
Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Arhitect Gabriela–Iulia PERIEȚEANU, Orașul dunărean românesc. Creștere și descreștere pe malul Dunării la Calafat în secolul al XX-lea
Joi, 19 noiembrie 2020

11.00-13.00 Istorie, științe politice, relații internaționale

Moderatori:
Cercet. şt. III, dr. Oana Andreia SÂMBRIAN, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Diana-Mihaela PĂUNOIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Cercet. şt. III, dr. Mihaela Iuliana BĂRBIERU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Politica de dezvoltare regională a Olteniei după integrarea în UE a României
Cercet. şt. III, dr. Nicolae MIHAI, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Memoria Primului Război Mondial în Nordul Olteniei: de la cimitir la ajutorul social
Cercet. şt. III, dr. Narcisa MITU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Organizarea administraţiei centrale a Domeniului Coroanei (1884-1947)
Cercet. şt. III, dr. Diana Mihaela PĂUNOIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Boli, epidemii şi campanii sanitare în Oltenia (1938-1940)
Cercet. şt. III, drd. Gabriel LOHON, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Egalitatea culinară. Strategii de alimentaţie publică în comunism
Cercet. şt. III, dr., Laura Antoaneta SAVA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Implicarea Regimentului Dorobanţi în confruntările militare din anii 1941-1943
Prof. univ. dr. Cezar AVRAM, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Partidele politice din România în perioada 1990-2004
Cercet. şt. III, dr. Florin NACU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Oltenia – profil istoric, politic, juridic, economic și social (1821-1914) – prezentare carte

13.00-13.30 Pauză

13.30-15.30 Studii culturale

Moderatori:
Cercet. şt. III, dr. Anca CEAUȘESCU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Ileana CIOAREC, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Cercet. şt. II, dr. Iustina NICA (BURCI), Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Formula populară de denominaţie, precursoare a numelui de familie actual
Lect. univ. dr. Gabriel Nicolae PRICINĂ, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, Principii de înțelegere multidimensională a mediului urban
Cercet. şt. I, dr. Ion MILITARU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Trei modele de comunitate: Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Karl Marx
Dr. Roxana DECA, Muzeul Olteniei, Rolul comunităților virtuale în salvgardarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial. Studiu de caz: Șezătoarea București
Cercet. şt. III, dr. Gabriela BOANGIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Memoria unor străzi din Craiova – valențe identitare ale povestirii vieții
Cercet. şt. III, dr. Loredana Maria ILIN-GROZOIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Profilaxie şi tratament prin ceaiurile tradiţionale. Privire specială asupra Olteniei
Cercet. şt. III, dr. Anca CEAUŞESCU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Aspecte privind activitățile agrare reflectate în obiceiurile de Anul Nou
Conf. univ. dr. Elena-Camelia ZĂBAVĂ, Institutul Limbii Române / Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” Veliko Târnovo, Bulgaria / Universitatea din Craiova, Limbajul comunității rurale oltenești reflectat în La lilieci, de Marin Sorescu și Focuri…, de C. Pădureanu

Descarca programul PDF