Anunt rezultat interviu si susținere proiect managerial susținut în data de 31.01.2020

Ca urmare a punctajului obţinut de candidaţii care s-au prezentat în data de 31.01.2020 la concursul constând în interviu şi susţinerea proiectului managerial, organizat în vederea ocupării postului de conducere : Director institut de cercetare gradul II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopşorˮ din Craiova, Comisia de concurs a stabilit următoarele :

Nr. Crt. Codul de concurs atribuit candidatului   Nota obţinută   Situaţie candidat
  1   72   9,90   Admis
  2   113   8,85   Respins
  3   45   8,70   Respins

Contestaţiile cu privire la rezultatul obţinut în urma susţinerii interviului şi a proiectului managerial se vor depune prin Registratura Generală a Academiei Române la secretarul Comisiei de concurs, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării acestuia, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va afişa în termen de 1 zi lucrătoare pe site-ul şi la sediul Academiei Române.

Întocmit,

Secretar Comisie concurs