ACADEMIA ROMîNî

INSTITUTUL DE CERCETîRI SOCIO-UMANE „C.S.NICOLîESCU-PLOPAzOR”

GRISCU

î(GRUPUL DE ISTORIE CULTURALî)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIEîAzI AzTIINăELE EDUCAțiEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii Judeăene „Alexandru și Aristia Aman”

organizează

îworkshop-ul

cu tema

Istoria culturală astăzi:

de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-Luminiăa MURGESCU

(Universitatea din București)

Prof. univ. dr. Toader NICOARî

(Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iași)

Cercet. șt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana „Alexandru și Aristia Aman”,

î15 iunie 2012, ora 11.00