Simpozion știinșific internașional (sesiune anuală a institutului) „190 DE ANI DE LA REVOLUțiA LUI TUDOR VLADIMIRESCU” în colaborare cu Facultatea de E?tiinșe Sociale, Catedra de Istorie și Catedra de E?tiinșe Politice, Muzeul Olteniei, Biblioteca Judeșeană „Alexandru și Aristia Aman”, Consiliul Judeșean Dolj

JOI 26 MAI 2011
MUZEUL OLTENIEI, CRAIOVA
Orele 11,00 Deschiderea oficială a simpozionului cu participarea:
Prof. univ. dr. Cezar Avram, Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor, Craiova
Prof. univ. dr. Sorin Damean, Azeful Catedrei de Istorie, Universitatea din Craiova
Dr. Mihai Fifor, Directorul Muzeului Olteniei, Craiova
Orele 11,30-12,30
Locul revoluției de la 1821 și al lui Tudor Vladimirescu în istoria romănilor
Conferențiază: Academician Dan Berindei, vicepreședintele Academiei Romăne
Documente din arhivele germane privind revoluția lui Tudor Vladimirescu
Conferențiază: Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, Universitatea din Craiova

SECțiUNEA I
MUZEUL OLTENIEI

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Lect.univ.dr. Constanțiu Dinulescu
Moștenirea lui Tudor Vladimirescu de la Cerneți
Conferențiază: Conf.univ.dr. Tudor Rățoi, Universitatea din Craiova
Rolul pandurilor în revoluția de la 1821
Conferențiază: Prof.univ.dr. Vladimir Osiac, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu și Tărgoviștea
Conferențiază: Lect.univ.dr. Iulian Oncescu, Universitatea „Valahia” din Tărgoviște
Sfănta Alianăț, Rusia și mișcările revoluționare din 1821
Conferențiază: Prof. univ. dr. Sorin Damean, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu în istoriografia romănească
Conferențiază: Lect.univ.dr. Florian Olteanu, Universitatea din Craiova

JOI 26 MAI 2011
SECțiUNEA A II-A
INSTITUTUL DE CERCETîRI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel Piăurcă
Aprecieri aparținănd secolelor XIX-XX privind însemnătatea istorică a revoluției de la 1821
Conferențiază: Prof.univ.dr. Cezar Avram, ICSU, Craiova
Călătorii strțini despre raporturile dintre Tudor Vladimirescu și Eterie
Conferențiază: Cercet. șt. III Dr. Ileana Cioarec, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu și teoria weberiană a liderului charismatic. O ipoteză de lucru.
Conferențiază: Cercet. șt. II Dr. Nicolae Mihai, ICSU, Craiova
Locuri și monumente din Oltenia ce ne amintesc de Tudor Vladimirescu
Conferențiază: Cercet. șt. III, Dr. Mihaela Bărbieru, ICSU, Craiova

Orele 16,00-16,30 Pauza de cafea

Orele 16,30-18,00
Moderatori: Cercet. șt. I Dr. Ion Militaru, cercet. șt. II Dr. Simona Lazăr
Centrul de panduri de la Podu Grosu
Conferențiază: Cercet. șt. III, Dr. Gabriel Croitoru, ICSU, Craiova
Cărmuirea lui Tudor Vladimirescu
Conferențiază: Cercet. șt. Drd. Florin Nacu, Cercet. șt. Laura Sava, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu, scriitor
Conferențiază: Cercet. șt. I Dr. Tudor Nedelcea, ICSU, Craiova
Structuri sociale participante la Revoluția lui Tudor Vladimirescu
Conferențiază: Prof.univ.dr. Aurel Piăurcă, Universitatea din Craiova
Revoluția de la 1821 și contextul internațional al epocii
Conferențiază: Cercet. șt. Drd. Laurențiu Radu, ICSU, Craiova

VINERI 27 MAI 2011
SECțiUNEA I
INSTITUTUL DE CERCETîRI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 10,00-12,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel Piăurcă
Relația de omonimie în hidronimie
Conferențiază: Cercet. șt. II Dr. Iustina Burci, ICSU, Craiova
Structuri sociale pe Valea Dunării oltene
Conferențiază: Cercet. șt. III Dr. Anca Ceaușescu, ICSU, Craiova
Portrete de funcționari bancari în sucursala și agențiile B.N.R. din Oltenia, la începutul secolului al XX-lea
Conferențiază: Cercet. șt. III Dr. Georgeta Ghionea, ICSU, Craiova
Pomenirile-aducere-aminte de cei răposați. Privire specială asupra Olteniei
Conferențiază: Cercet. șt. III Dr. Loredana-Maria Grozoiu, ICSU, Craiova
Istorie și viziune la mijlocul secolului al XIX-lea
Conferențiază: Cercet. șt. I Dr. Ion Militaru, ICSU, Craiova
Rolul reprezentărilor simbolice în cadrul obiceiurilor de iarnă
Conferențiază: Cercet. șt. III Drd. Gabriela Boangiu, ICSU, Craiova

Orele 12,00-12,30 Pauză de cafea
Orele 12,30-14,30
Moderatori: Cercet. șt. I Dr. Ion Militaru, cercet. șt. II Dr. Simona Lazăr
Corpul grațios: loisirul la curtea transilvană a lui Gabriel Bethlen
Conferențiază: Cercet. șt. III Dr. Oana-Andreia Sămbrian, ICSU, Craiova
Evoluția social-economică a Domeniului Coroanei Sadova după reforma agrară din 1921
Conferențiază: Cercet. șt. III Dr. Narcisa-Maria Mitu, ICSU, Craiova
Practici funerare la sfărșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în Oltenia
Conferențiază: Cercet. șt. II Dr. Simona Lazăr, ICSU, Craiova
Dimeniunea festivă și propagandistică a plebiscitului de la 24 ianuarie 1938
Conferențiază: Cercet. șt. III Dr. Diana-Mihaela Păunoiu, ICSU, Craiova
Statul și cultele la începutul secolului al XIX-lea: șansele și limitele unui nou tip de emancipare social-politică după anul 1821
Conferențiază: Lector univ. dr. Parmena Olimid, Universitatea din Craiova
Organizarea și reforma administrativă în ăara Romănească la sfărșitul domniilor fanariote și începutul celor pămăntene
Conferențiază: Asistent univ. dr. Mihai Ghiăulescu, Universitatea din Craiova

VINERI 27 MAI 2011

SECțiUNEA A II-A
MUZEUL OLTENIEI

Orele 10,00-11,30
Moderator: Prof.univ.dr. Sorin Damean
Mișcările revoluționare din Neapole și ăara Romănească (120-1821)
Conferențiază: Asist.univ.dr. Ionuă Azerban, Universitatea din Craiova
Documente referitoare la rudele lui Tudor Vladimirescu și urmașii lor din Craiova
Conferențiază: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Universitatea din Craiova, prof. Aurelia Florescu
Reprezentarea picturală a lui Tudor Vladimirescu la Biserica Sfăntul Nicolae din Craiova
Conferențiază: Lect. univ. dr. Constanțiu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Marturii numismatice din colectiile Muzeului Olteniei referitoare la epoca lui Tudor Vladimirescu
Conferențiază: Dr. Toma Rădulescu, Muzeul Olteniei, Craiova.

Orele 11,30-12,00 Pauză de cafea

Orele 12,30-14,00
Moderator: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea
Tudor Vladimirescu și Vasile Moangă
Conferențiază: Claudia Suru, Muzeul Olteniei, Craiova
Două manuscrise craiovene despre revoluția lui Tudor Vladimirescu
Conferențiază: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Lect. univ. dr. Constanțiu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Portrete ale lui Tudor Vladimirescu existente în colecții publice de stampe
Conferențiază: Drd. Radu Gabriel Dumitrescu, Muzeul Olteniei, Craiova