ACADEMIA ROMANA

Institutul de Cercetari Socio-Umane

C.S.Nicolaescu -Plopsor

 

Incheiat astazi, 25.07.2018,cu ocazia finalizarii concursului pentru ocuparea postului de: referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate al Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaescu -Plopsor Craiova

Comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr.

crt

Nume si Prenume candidat Situatie candidat Nota

finala obtinuta

1. Neculcea Ileana ADMIS 10

Secretar,Comisa de concurs

Buleteanu Laurentiu

Posted in Anunturi.