Instructions for Authors

CONDIŢII DE REDACTARE, CONFORM NORMELOR ACADEMIEI ROMÂNE

 1. Forma de prezentare
 • Materialele trebuie să cuprindă 8-14 pagini și sunt trimise la adresele: [email protected]; [email protected]; [email protected]
 • Formatul: B5 JIS
 • Lucrările vor fi redactate în limba engleză cu caractere de 11, la un rând.
 • Notele de subsol vor fi redactate în formă continuă cu caractere de 9, la un rând.
 • Lucrările vor fi însoțite de un rezumat și 5 cuvinte cheie în limba engleză.
 • Structura lucrării: Titlu – Autor (în subsol gradul didactic, titlul ştiinţific, instituţia de provenienţă) – Rezumat – Cuvinte cheie – Textul lucrării – Bibliografie (la subsolul fiecărei pagini în ordinea citării).
 1. Elaborarea notelor de subsol
 • Aparatul critic al lucrării va cuprinde doar note de subsol, continuu.
 • În cadrul notei, ordinea datelor este următoarea: prenumele autorului, numele, titlul lucrării (cu litere italice), volumul, locul de apariţie, editura, anul, pagina.
 • În unele cazuri, editura nu menţionează în lucrare anul de apariţie. Atunci, în locul anului, se introduce f. a. (= fără an).

Exemplu: Cezar Avram, Regimuri politice comparate. Fascism, Nazism, Stalinism, Craiova, Editura Aius, 2008, pp. 42-44.

 • Dacă în seria notelor se fac mai multe referiri la aceeaşi lucrare, se procedează astfel:
  • Când referirea se face imediat după prima menţionare a lucrării, datele sunt substituite de termenul Ibidem, după care, atunci când se impune, se menţionează pagina.
  • Când o nouă referire la aceeaşi lucrare urmează după mai multe note, se dă numele autorului, restul datelor fiind suplinite prin sintagma op. cit. (culeasă întotdeauna cu italice), urmată de pagină.
  • Când un autor este citat cu mai multe lucrări, intercalate cu alte note, se trece numele autorului, titlul (eventual prescurtat), apoi pagina.
  • Când un autor este citat, succesiv, cu mai multe lucrări, numele este înlocuit prin Idem.
  • Când autorul lucrării preia un citat, nu din sursa primară ci din altă carte, introduce menţiunea Apud (după).
  • Autorul poate fi pus în situaţia de a cita informaţii de pe un număr mare de pagini ale unei alte lucrări. Pentru a evita riscul introducerii unei multitudini de note, poate redacta, în acest caz, o singură notă în care, în locul paginii se introduce termenul passim (peste tot).

Exemple:

 1. Cezar Avram, Regimuri politice comparate. Fascism, Nazism, Stalinism, Craiova, Editura Aius, 2008, p. 112.
 2. Ibidem.
 3. Ibidem, p. 120.
 4. Idem, Istoria politică a Europei secolelor XIX şi XX, Craiova, Editura Reduta, 2003, p. 28.
 5. Apud Cezar Avram, Roxana Radu, Evoluţia istorică a reglementărilor privind relaţiile de muncă în România, în ”Arhivele Olteniei. Serie Nouă”, nr. 22/2008, Bucureşti, Editura Academiei, 2008, pp.181-204
 6. Cezar Avram, Democraţii contemporane comparate, Craiova, Editura Universitaria, 2003, passim.
 • În cazul în care este citat un studiu dintr-un periodic de specialitate, numele periodicului se culege cu litere normale între ghilimele, iar titlul studiului cu litere italice. Cifrele romane indică numărul anilor de apariţie ai periodicului:

Exemplu: Mihaela Bărbieru, Alegerile administrației locale din anul 2012. Rezultatele și validarea lor în județul Dolj, în „Arhivele Olteniei” Serie Nouă nr. 27, București, Editura Acdemiei Române, 2013, pp. 220-223.

 • În cazul în care este citat un studiu publicat într-un volum – culegere se procedează după următorul model:

Exemplu: Mihaela Bărbieru, Legislație și reformă privind creditul agricol și băncile populare sătești în perioada interbelică. Aspecte ale fenomenului cooperatist mușcelean, în Roxana Radu, Mihaela Bărbieru (editori), Instituțiile juridice la 150 de ani de la reforma legislativă a lui Alexandru Ioan Cuza, Craiova, Editura Aius, 2014, p. 159.

 • Site-urile de pe Internet pot deveni surse valabile pentru cercetarea ştiinţifică. La citarea acestora, se va menţiona şi data accesării, deoarece se presupune că un site poate suferi modificări periodice:

Exemplu: A se vedea www.warmuseum.ca, accesat la 3 februarie 2015.