SIMPOZION 1821-2021. BICENTENARUL REVOLUȚIEI CONDUSE DE TUDOR VLADIMIRESCU. PROGRAM, INFORMAȚII, VOLUM REZUMATE

VOLUM REZUMATE SIMPOZION 14-15 mai 2021 PDF DOC

PROGRAM SIMPOZION NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU 14-15 mai 2021 PDF DOC

Vă rog să gasiți mai sus programul simpozionului nostru din 14-15 mai 2021 care se va desfasura online cu suportul tehnic al Grupului editorial Universul Juridic.

Pentru colegii participanți – speakeri, care vor susține temele anunțate în program, accesul se face, cu acces în amfiteatru, astfel încât vor avea posibilitatea tehnică să prezinte – sa vorbească/ să fie auziți, să modereze, va exista un dialog (care nu se aude public) cu persoana desemnată de partenerul tehnic – monitorul tehnic:

14 mai – ora 10.00 Link-ul Conferinței (LIVE):   https://us02web.zoom.us/j/83447076007

15 mai – ora 09.30 Link-ul Conferinței (LIVE):   https://us02web.zoom.us/j/86790894606

Pentru colegii participanți, care nu vor susține teme, Simpozionul va putea fi vizionat liber pe portalul Youtube, Facebook și pe portalul evenimentejuridice.ro, al partenerului tehnic.

Vizionare live: https://www.universuljuridic.ro/acces-simpozion-national-cu-participare-internationala-bicentenarul-revolutiei-conduse-de-tudor-vladimirescu/

De asemenea, simpozionul a fost prezentat si in publicatia Obiectiv Mehedintean.

Sesiune aniversară 140 de ani de relații diplomatice româno-spaniole

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C.S.NICOLĂESCU-PLOPȘOR”, CRAIOVA

Sesión aniversario 140 años de relaciones diplomáticas entre Rumanía y España / Sesiune aniversară 140 de ani de relații diplomatice româno-spaniole /

12 de mayo de 2021 / 12 mai 2021

El horario es el de Rumanía (una hora menos en España). El tiempo previsto para las charlas incluye la traducción consecutiva / Ora afișată este ora României. Timpul alocat include traducerea consecutivă.

Palabras de bienvenida a los participantes / Cuvânt de deschidere (11:00-11:20):

Sevastian Cercel (Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Rumana, Craiova / Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române din Craiova)

Gabriela Dancău (Embajadora de Rumanía en España / Ambasadoarea României în Spania) 11:20-11:40

La celebración de 140 años de relaciones diplomáticas entre Rumanía y España en Madrid / Marcarea celor 140 de ani de relații diplomatice între România și Spania la Madrid

Manuel Larrotcha (Embajador de España en Rumanía / Ambasadorul Spaniei în România) 11:40-12:00

España y Rumanía: dos naciones que comparten destino en la Europa del siglo XXI / Spania și România: două națiuni cu un destin comun în Europa secolului XXI

Jorge Jiménez (Director del Instituto Cervantes, Bucarest / Directorul Institutului Cervantes, București) 12:00-12:20

Misión cultural y educativa del Instituto Cervantes en Rumanía: expectativas de futuro

/ Misiunea culturală și educativă a Institutului Cervantes în România: planuri de viitor

Ioana Zlotescu (Hispanista, ex-directora del Instituto Cervantes, Bucarest / Hispanistă, fost Director al Institutului Cervantes, București) 12:20-12:40

Diálogo con Juan Manuel Bonet: la diplomacia cultural / Dialog cu Juan Manuel Bonet: diplomația culturală

Juan Manuel Bonet (ex director de los Institutos Cervantes / fost Director al Institutelor Cervantes) 12:40-13:00

Idas y vueltas Madrid-Bucarest / Dus-întors: Madrid-București

Horia Barna (Instituto Cultural Rumano, Bucarest / Institutul Cultural Român, București) 13:00-13:20

Las relaciones culturales rumano-españolas entre necesidad y prioridad / Relațiile culturale româno-spaniole între necesitate și prioritate

13:20-13:35 Q&A

Oana Sâmbrian (Academia Rumana, Craiova / Academia Română, Craiova) 13:35- 13:55

Sobre las relaciones rumano-españolas en los siglos XVI-XVIII / Despre relațiile româno-spaniole în secolele XVI-XVIII

Zorann Petrovici (Universidad Complutense de Madrid / Universitatea Complutense din Madrid) 13:55-14:15

Rumanía y España: los primeros pasos de sus relaciones diplomáticas (1881-1931) / România și Spania: primii pași în stabilirea relațiilor diplomatice (1881-1931)

Doru Liciu (Ministerio de Asuntos Exteriores, Bucarest / Ministerul Afacerilor Externe, București) 14:15- 14:35

La actividad humanitaria del diplomático rumano Henri Helfant durante la Guerra civil española / Activitatea umanitară a diplomatului român Henri Helfant în timpul războiului civil spaniol

José Barroso (LAUDE, Bucarest / Complexul educațional LAUDE, București) 14:35- 14:55

Los choques culturales de los españoles en Rumanía / Șocul cultural al spaniolilor în România

Valeriu Radulian (Radio Rumanía Internacional / Radio România Internațional) 14:55-15:15

La contribución de la radio pública rumana a la intensificación del diálogo intercultural entre Rumanía y España / Contribuția postului național de radio la intensificarea dialogului cultural între România și Spania

15:15-15:30Q&A

Persona de  contacto / Persoană de contact:  cercetător științific III dr. Oana Andreia Sâmbrian

1821-2021. BICENTENARUL REVOLUȚIEI CONDUSE DE TUDOR VLADIMIRESCU

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova organizează în perioada 14-15 mai 2021 simpozionul național cu participare internațională1821-2021. Bicentenarul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu.

Este o tradiție a institutelor de cercetare din sistemul Academiei Române să organizeze periodic manifestări științifice de interes regional, național sau internațional, care constituie tot atâtea momente de dialog și bilanț profesional.

Comunicările participanților interesați istorici, filologi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d.,vor fi dedicate unor teme structurate pe următoarele secțiuni: Istoriografia subiectului, cadrul internațional și problematica mișcărilor de eliberare națională (zona Balcanilor); Discurs revoluționar, populism și mesianism, revoluție și violență; Memoria evenimentului istoric și a personalității lui Tudor Vladimirescu în folclor, teatru, literatură, film istoric și presă.       

Cei interesați sunt rugați să trimită pe adresa: [email protected] până la 30 aprilie 2021, prenumele și numele, funcția și afilierea instituțională, titlul lucrării (română/engleză) și un rezumat al acesteia (250 de cuvinte; română/engleză). Avem în vedere publicarea materialelor prezentate la acest simpozion într-un volum dedicat evenimentului. În acest sens, materialele vor fi predate până la data de 1 iulie 2021.  

În contextul situației medicale actuale avem în vedere organizarea evenimentului online, prin intermediul platformei ZOOM (linkul va fi comunicat în timp util tuturor participanților).

Indexat de Universul Juridic.

Conditii de redactare

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Persoană de contact:

Cioarec Ileana (tel. 0771386336; e-mail: [email protected])

Director,

Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL

1821-2021 THE BICENTENARY OF THE REVOLUTION LED BY TUDOR VLADIMIRESCU

Dear Sir,

Dear Madam,

            “C. S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Studies in Social Science and Humanities from Craiova organises, on the 14th-15th of May 2021, the national symposium with international attendance, called 1821-2021. The Bicentenary of the Revolution led by Tudor Vladimirescu.

It is our greatest pleasure to invite you to attend the scientific event. The papers of the interested attendees, researchers, professors, PhD candidates can approach topics belonging to the following sections:

  1. The historiography of the proposed subject, the international background and the problems concerning the national freedom movements (Balkan area);
  2. Revolutionary discourse, populism and messianism, revolution and violence;
  3. The memory of the historic event and the personality of Tudor Vladimirescu in folklore, theatre, literature, historic film and press.

The registration form is to be sent on the email address [email protected] until the 30th of April 2021. The presented papers are published in the volume dedicated to the event. Owing to this, they are to be sent by the 1st of July 2021 and drafted according to the attached editing requests.

Due to the current medical situation, we are considering the online organisation of the event, on the ZOOM platform (the link is communicated to all attendees on time).

Indexed by Universul Juridic.

Conditions for editing the texts

REGISTRATION FORM

Contact person: Cioarec Ileana (email: [email protected])

Best wishes and may you have a great start in your academic activity,

Media: Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” : Un nou workshop în cadrul Bicentenarului Revoluției Române de la 1821

Seria evenimentelor dedicate celebrării Revoluției de la 1821 continuă la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopșor” al Academiei Române, din Craiova. În această săptămână, în cadrul programului „BICENTENARUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DE LA 1821”, în data de 8 aprilie, Institutul,în parteneriat cu instituțiile de învățământ din cadrul proiectului ”AMFITEATRUL TUDOR VLADIMIRESCU,va organiza un workshop online cu titlul Adunarea Norodului în primăvara anului 1821.

Într-o perioadă istorică plină de prefaceri, cu mișcări social-politice ample, cu idealuri de luptă în vederea eliberării naționale, românii,ca de altfel și alte popoare din Europa, îndeosebi, din Balcani, au scris o filă de istorie în temerarul drum către epoca modernă.

„După momentul organizatoric de la Țânțăreni, puterea «Adunării Norodului» era necontestată în Oltenia, luată în deplina sa stăpânire. Marșul spre București din martie 1821 demonstra forța acesteia, prin ordinea păstrată și viteza de deplasare și, mai ales, prin lipsa opoziției din partea forțelor stăpânirii. În perioada în care, în Italia, revoluția era reprimată și intervenea categorica dezaprobare din partea țarului a evenimentelor revoluționare din Principatele Române, «Adunarea norodului» ajunge la București. Între conducătorul revoluției și boierii rămași s-au desfășurat negocieri, care au în vedere situația nouă ce se crease. Tudor a acceptat să cârmuiască împreună cu boierii bucureșteni, dar «cârmuindu-i» el! Timp de două luni, el se menține în capitala Țării Românești, centru de mare importanță strategică și, mai ales, politică” ne-a precizat prof.univ.dr. Cezar Avram, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopșor” al Academiei Române, din Craiova.

Mai multe informatii aici

WORKSHOP ONLINE: ADUNAREA NORODULUI ÎN PRIMĂVARA ANULUI 1821

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE „C.S. NICOLĂESCU-PLOPȘOR”

CRAIOVA, STR. UNIRII, NR. 68

În cadrul programului ”BICENTENARUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DE LA 1821” Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, în parteneriat cu instituțiile de învățământ din cadrul proiectului ”AMFITEATRUL TUDOR VLADIMIRESCU”, organizează

WORKSHOP ONLINE: ADUNAREA NORODULUI ÎN PRIMĂVARA ANULUI 1821

JOI, 8 APRILIE 2021, h. 12,00-14,00

Moderatori:  Prof. univ. dr. CEZAR GABRIEL AVRAM, Prof. univ. dr. DINICĂ CIOBOTEA – Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”.

SPEAKERS: Prof. univ. dr. DINICĂ CIOBOTEA; Conf. univ. dr. TUDOR RĂȚOI; Cercet. st. III, dr. NARCISA MARIA MITU; Cercet. st. III, dr. ILEANA CIOAREC; Cercet. st. III, dr. GEORGETA GHIONEA; Cercet. st. III, dr. GABRIEL CROITORU.

Remember: După momentul organizatoric de la Țânțăreni, puterea ”Adunării Norodului” era necontestată în Oltenia, luată în deplina sa stăpânire. Marșul spre București din martie 1821 demonstra forța acesteia, prin ordinea păstrată și viteza de deplasare și mai ales prin lipsa opoziției din partea forțelor stăpânirii. În perioada în care în Italia revoluția era reprimată și intervenea categorica dezaprobare din partea țarului a evenimentelor revoluționare din Principatele Române, ”Adunarea norodului” ajunge la București. Între conducătorul revoluției și boierii rămași s-au desfășurat negocieri, care au în vedere situația nouă care se crease. Tudor a acceptat să cîrmuiască împreună cu boierii bucureșteni, dar ”cârmuindu-i” el! Timp de două luni el se menține în capitala Țării Românești, centru de mare importanță stategică și mai ales politică.

Teme: Organizatorii propun pentru dezbatere următoarele teme: a) Marșul Adunării Norodului spre București;  b) Tudor Vladimirescu și boierii: negocieri și înțelegeri; c) Tudor Vladimirescu ”poruncitor țării”; e) Sfârșitul lui Tudor Vladimirescu; f) Bătăliile de la Drăgășani și Zăvideni; g)  O mărturie din 1898 despre Tudor Vladimirescu.

Evenimentul se va desfășura online, pe platforma Zoom. Înscrierile se pot face prin e-mail: [email protected]. Confirmarea participării și datele de logare vor fi transmise participanților în timp util. Persoană de contact: cs III dr. Mitu Narcisa Maria – tel. 0743.282.375.

Director,

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel

Craiova, 11 martie 2021

Media: „Amfiteatrul Tudor Vladimirescu”, la Craiova – Cuvântul Libertății

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopșor” al Academiei Române, din Craiova a inițiat un program pentru celebrarea solemnă a Revoluției de la 1821 și a personalității lui Tudor Vladimirescu în anul în care se împlinesc două secole de la acest eveniment care a marcat începutul procesului de renaștere națională a României.

Pornind de la reperele cronologice ale desfășurării Revoluției române de la 1821, colectivul de cercetători din cadrul Institutului a pregătit un calendar de activități pentru anul 2021, care să prezinte momentele și acțiunile desfășurate cu două secole în urmă, precum și urmările revoluției. În susținerea acestui proiect, o atenție deosebită a fost acordată instituțiilor de învățământ din Oltenia, unele purtând numele marelui erou național, astfel încât elevii și studenții pasionați de istorie vor avea posibilitatea să participe la dezbateri în cadrul proiectului „Amfiteatrul Tudor Vladimirescu”.

„Revoluţia de la 1821 a strigat dreptate şi a vrut ca tot românul să fie liber si egal, ca statul să se facă românesc. Ea fu o revoluţie democratică. Revoluţia de la 1848 a vrut ca românul sa fie nu numai liber, dar şi proprietar, fără care libertatea e mincinoasă. Pentru aceea adaugă la deviza sa cuvântul frăţiei, această condiţie de căpetenie a progresului social. Ea fu o revoluţie socială. Revoluţia viitoare… va cere unitatea şi libertatea naţională. Deviza ei va fi: Dreptate, Frăţie, Unitate! Ea va fi o revoluţie naţională” scria marele istoric Nicolae Bălcescu. Deşi înfrântă prin intervenţia armatelor otomane, Revoluţia lui Tudor de acum două secole a reuşit să determine sfârşitul epocii fanariote prin restabilirea domniilor pământene, lucru care a dus la înlăturarea gravelor prejudicii aduse de Poartă statutului de autonomie al celor două Ţări Române. Revoluţia lui Tudor a reprezentat preludiul formării statului modern, o afirmare a conştiinţei naţionale, rezultat al dezvoltării unitare a naţiunii române.

Citiți mai mult aici

WORKSHOP ONLINE – TABĂRA REVOLUȚIONARĂ DE LA ȚÂNȚĂRENI DIN FEBRUARIE 1821

WORKSHOP ONLINE

TABĂRA REVOLUȚIONARĂ DE LA ȚÂNȚĂRENI DIN FEBRUARIE 1821

JOI, 25 FEBRUARIE 2021, h.12,00- 14,00

Moderatori:  Prof. univ. dr. CEZAR GABRIEL AVRAM – Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”; prof. univ. dr. DINICĂ CIOBOTEA – Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

 Remember: Momentul organizatoric al Revoluției conduse de Tudor Vladimirescu s-a înfăptuit în februarie 1821, în inima Olteniei, la Țânțăreni. Poate că astăzi localitatea nu atrage atenția călătorului grăbit, dar în acea perioadă asigura cele mai favorabile poziții strategice și era un loc important de trecere a Jiului spre Mehedinți, fiind punctul de conflență al unor importante ape și intersectare a drumurilor dispre nord spre sud cu cele dinspre est spre vest. Obiectivul initial al revoluționarilor era de a face din Craiova centrul de bază al rezistenței din Oltenia. Prezența unor forțe fanariote și filoeteriste în oraș îl determină pe Tudor Vladimirescu, ostaș cu experiență și bun cunoscător al zonei, să se stabilească la Țânțăreni.

Teme: Organizatorii propun pentru dezbatere următoarele teme: a) Începuturile revoluției coduse de Tudor Vladimirescu; b) Momentul Tismana de la începutul mișcării revoluționare; c) Prima adunare a pandurilor mehedințeni și gorjeni la Padeș; e) Drumul revoluționarilor pe Valea Motrului; f) Organizarea militară a revoluționarilor la Țânțăreni; g)  Satele de pe raza comunei Țânțăreni legate de Adunarea norodului și Tudor Vladimirescu din februarie 1821; h) Drumul revoluționarilor de la Țânțăreni la SlatinaEvenimentul se va desfășura online, pe platforma Zoom. Pentru participare (50 de persoane) înscrierile se pot face prin e-mail: [email protected]. Confirmarea participării și datele de logare vor fi transmise participanților în timp util. Persoană de contact: cs III dr. Mitu Narcisa Maria – ICSU Craiova

”Adunarea cea orânduită pentru binele și folosul a toată țara” Padeș, 23 ianuarie 1821

Cuvantul Libertatii – ”Adunarea cea orânduită pentru binele și folosul a toată țara” Padeș, 23 ianuarie 1821 – de Marga Bulugean

Momentele fundamentale ale istoriei noastre din secolul al XIX-lea includ Revoluția condusă de Tudor Vladimirescu, Revoluția de la 1848-1849 și se întregesc cu marea operă de modernizare a statului sub Alexandru Ioan Cuza. Pornind de la un asemenea dat istoric, colectivul de cercetători ai Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române, va marca, pe  parcursul anului 2021, însemnătatea Revoluției conduse de Tudor Vladimirescu, printr-o serie de manifestări științifice.

Padeș, un picior de plai al Olteniei de sub Munte, un sat în comuna cu același nume din NE județului Gorj, la poalele Munților Mehedinți. Privind spre apele râului Motru, care-i duce dorurile spre Jiu și, mai departe, spre Dunăre și Mare.  Dintotdeauna. Acum ca și în urmă cu două secole. La 23 ianuarie/ 4 februarie 1821, aici, în zi de duminică, la ”meterezi”, Tudor Vladimirescu declanșa acțiunile revoluționare și chema la luptă unită pe toți locuitorii țării, indiferent de treapta socială. Pe câmpia din satul Padeș a fost rostităcea dintâi proclamație revoluționară către ”tot norodul omenesc din București și din celelalte orașe și sate ale Țării Românești”. În acel loc,în timp,s-a înălțat o troiță și ulterior un monument care comemorează sacrificiul pandurilor olteni. Pe drumurile satului, dacă asculți cu atenție se mai aude tropotul cailor pâlcului de panduri și ecourile primului îndemn: ”Nici o pravilă nu oprește pre om a întâmpina răul cu rău”!.

Citeste mai mult