I. Granturi internaA?ionale
2010
Oana Andreia SA�MBRIAN
a�? Director al grantului internaA?ional: ReA?eaua europeanA? Autoritate AYi Putere A�n Secolul de Aur. Finantat de Guvernul Navarra. Departamentul de EducaA?ie. SecA?ia de promovare AYi dezvoltare a AYtiintei. Programul Jeronimo de Ayanz. Perioada desfA?AYurA?rii:A�A� 1 ianuarie-31 decembrie 2011.
a�? MembrA? A�n grantul internaA?ional: Cultura A�n Noua Spanie: cronici, retoricA? AYi semanticA? (2010-2012). Finantat de Universitatea din California (SUA) AYi Universitatea Autonoma San Luis Potosi (Mexic). Director de proiect: Manuel Perez.
a�? MembrA? A�n grantul internaA?ional: Opera dramaticA? a lui AgustA�n Moreto. Comediile scrise A�n colaborare (2010-2012). FinanA?at de Ministerul CercetA?rii AYi InovA?rii din Spania. NumA?r de referinA?A?: FFI2010-16890 (Subprogram FILO). Director de proiect: MarA�a Luisa Lobato (Universitatea din Burgos).
 
II. Granturi ale Academiei RomA?ne
2007
DicA?ionarul istoric al localitA?A?ilor din Oltenia (judeA?ul Gorj). Documentare (aAYezare, sol, climA?, florA?, faunA?,evoluA?ie istoricA?, economicA?, politicA?, schimbA?ri sociale, evoluA?ie demograficA?, personalitA?A?i, patrimoniu cultural), (grant nr. 9; responsabil de proiect: C.S. I dr.A� Cezar Gabriel AVRAM).
IncidenA?a legislaA?iei comunitare asupra capacitA?A?ii juridice a cetA?A?enilor romA?ni (grant nr. 180; responsabil de proiect: conf. univ.dr. Sevastian CERCEL).
2006
Mijloace juridice de protecA?ie a bunurilor culturale mobile (grant nr. 131; responsabil de proiect conf. univ. dr. Sevastian CERCEL).
2005
Dictionarul istoric al localitA?A?ilor din judeA?ul VA?lcea (grant nr. 11; responsabil de proiectA� C.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM).
Mijloace juridice de protecA?ie a bunurilor culturale mobile (grant nr. 139; responsabil de proiect conf. univ. dr. Sevastian CERCEL).
Filosofia democraA?iei A�n RomA?nia postrevoluA?ionarA? (grant nr. 147; responsabil de proiect C.S.I dr.A� Gheorghe DA�NIAzOR).
2004
Dictionarul istoric al localitA?A?ilor din judeA?ul Olt (grant nr. 4; responsabil de proiectA�C.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM ).
2003
Dictionarul istoric al localitA?A?ilor din judeA?ul Dolj (grant nr. 5; responsabil de proiectA�C.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM).