I. Granturi internaţionale
2010
Oana Andreia SÂMBRIAN
• Director al grantului internaţional: Reţeaua europeană Autoritate şi Putere în Secolul de Aur. Finantat de Guvernul Navarra. Departamentul de Educaţie. Secţia de promovare şi dezvoltare a ştiintei. Programul Jeronimo de Ayanz. Perioada desfăşurării:   1 ianuarie-31 decembrie 2011.
• Membră în grantul internaţional: Cultura în Noua Spanie: cronici, retorică şi semantică (2010-2012). Finantat de Universitatea din California (SUA) şi Universitatea Autonoma San Luis Potosi (Mexic). Director de proiect: Manuel Perez.
• Membră în grantul internaţional: Opera dramatică a lui Agustín Moreto. Comediile scrise în colaborare (2010-2012). Finanţat de Ministerul Cercetării şi Inovării din Spania. Număr de referinţă: FFI2010-16890 (Subprogram FILO). Director de proiect: María Luisa Lobato (Universitatea din Burgos).
 
II. Granturi ale Academiei Române
2007
Dicţionarul istoric al localităţilor din Oltenia (judeţul Gorj). Documentare (aşezare, sol, climă, floră, faună,evoluţie istorică, economică, politică, schimbări sociale, evoluţie demografică, personalităţi, patrimoniu cultural), (grant nr. 9; responsabil de proiect: C.S. I dr.  Cezar Gabriel AVRAM).
Incidenţa legislaţiei comunitare asupra capacităţii juridice a cetăţenilor români (grant nr. 180; responsabil de proiect: conf. univ.dr. Sevastian CERCEL).
2006
Mijloace juridice de protecţie a bunurilor culturale mobile (grant nr. 131; responsabil de proiect conf. univ. dr. Sevastian CERCEL).
2005
Dictionarul istoric al localităţilor din judeţul Vâlcea (grant nr. 11; responsabil de proiect  C.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM).
Mijloace juridice de protecţie a bunurilor culturale mobile (grant nr. 139; responsabil de proiect conf. univ. dr. Sevastian CERCEL).
Filosofia democraţiei în România postrevoluţionară (grant nr. 147; responsabil de proiect C.S.I dr.  Gheorghe DĂNIŞOR).
2004
Dictionarul istoric al localităţilor din judeţul Olt (grant nr. 4; responsabil de proiect C.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM ).
2003
Dictionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj (grant nr. 5; responsabil de proiect C.S.I dr. Cezar Gabriel AVRAM).