Institutul de Cercetari Socio-Umane a�zC.S. Nicolaescu-Plopsora�? a fost AYi este implicat A�n proiecte de cercetare, atA?t sub forma temelor de plan asumate A�n cadrul Academiei RomA?ne, cA?t si sub forma unor granturi AYi programe derulateA�n colaborare cu instituA?ii culturale AYi administrative din zonA?. Temele de plan, sub forma unor programe de cercetare, sunt dedicate unor subiecte precum sfA?rAYitul epocii bronzului AYi A�nceputul epocii fierului A�n sud-vestul RomA?niei, habitatul epocii fierului A�n Oltenia, evolutia si dinamica structurilor sociale din Oltenia din Evul Mediu pA?na A�n perioada contemporana, evoluA?ia comerA?ului din Oltenia din secolele XIV-XX, istoria locaitA?A?ilor din judeA?ele din sud-vestul RomA?niei, evoluA?ia istoriei administrative AYi a sistemului bancar, istoria culturalA? a practicilor politice AYi filosofiei culturii, relaA?ia bisericA? AYi societate, evoluA?ie AYi involuA?ie A�n relaA?iile externe ale RomA?niei A�n perioada contemporanA?, regimul comunist etc. Ele sunt materializate de cercetatori sub forma de articole, studii, volume de autor, aparute A�n reviste de specialitate sau la edituri recunoscute national (CNCSIS) si international. Rezultatele cercetarilor fac, de asemenea, obiectul unor comunicari, conferinte, prelegeri tinute cu ocazia diferitelor manifestari stiintifice, nationale si internationale, la care sunt invitati membrii institutului.