Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” a fost şi este implicat în proiecte de cercetare, atât sub forma temelor de plan asumate în cadrul Academiei Române, cât si sub forma unor granturi şi programe derulateîn colaborare cu instituţii culturale şi administrative din zonă. Temele de plan, sub forma unor programe de cercetare, sunt dedicate unor subiecte precum sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, habitatul epocii fierului în Oltenia, evolutia si dinamica structurilor sociale din Oltenia din Evul Mediu pâna în perioada contemporana, evoluţia comerţului din Oltenia din secolele XIV-XX, istoria locaităţilor din judeţele din sud-vestul României, evoluţia istoriei administrative şi a sistemului bancar, istoria culturală a practicilor politice şi filosofiei culturii, relaţia biserică şi societate, evoluţie şi involuţie în relaţiile externe ale României în perioada contemporană, regimul comunist etc. Ele sunt materializate de cercetatori sub forma de articole, studii, volume de autor, aparute în reviste de specialitate sau la edituri recunoscute national (CNCSIS) si international. Rezultatele cercetarilor fac, de asemenea, obiectul unor comunicari, conferinte, prelegeri tinute cu ocazia diferitelor manifestari stiintifice, nationale si internationale, la care sunt invitati membrii institutului.