Alte premii

2014

1. C.S. I dr. Tudor Nedelcea, premiul „Perpessicius” pentru îngrijirea ediţiei Ion D. Sîrbu, Opere. I. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. II. Corespondenţă, oferit de Muzeul Naţional al Literaturii Române.        diploma-Nedelcea

2012

  1. C.S. I dr. Tudor Nedelcea, premiul „Eminescu” pentru istorie literară, obţinut la Festivalul Internaţional de Literatură „Mihai Eminescu”.
  2. C.S. III dr. Narcisa Maria Mitu, premiul al II-lea al Arhivelor Naţionale ale României, ediţia III/2012.mitu_premiu

 

2011

C.S. III dr. Narcisa Maria Mitu, premiul al III-lea al Arhivelor Naţionale ale României, ediţia II/2011.mitu_premiu2

2010

  1. C.S. III dr. Ileana Cioarec, premiul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România „Constantin Giurescu” pe anul 2010, Premiul Academiei Române „Nicolae Bălcescu” pe anul 2011 cu lucrarea Boierii Glogoveni, Craiova, Editura Alma, 2009, 228 p. (ISBN 978-973-1792-90-3).
  2. C.S.III dr.  Georgeta Ghionea, premiul al II-lea al Arhivelor Naţionale ale României, ediţia I/2010.

2009

Vladimir Osiac, cercetător ştiinţific I, director al institutului (1965-1974; 1998-2000), premiul „Nicolae Iorga”, din anul 2009, al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, pentru lucrarea Politica Imperiului ţarist la Dunărea de Jos (1711-1878), Craiova, Editura Aius, 2008, 306 p. (coautor, Dinică Ciobotea).2007

C.S. I dr. Tudor Nedelcea, premiul „Draghi Dimitrovici Cîrcioabă” al Ministerului Culturii si Cultelor pentru promovarea românităţii şi românismului în Euroregiunea Dunarea 21.

2005

C.S. I dr. Tudor Nedelcea, „Ordinul Ziariştilor, clasa I”, oferit de Uniunea Ziaristilor profesionişti.

2004

C.S. I dr. Dinică Ciobotea, cercetător Liviu Ilie, premiul  „Gheorghe I. Brătianu” al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România pentru lucrarea Structuri sociale pe Valea Drincei – Mehedinţi. Documente, Craiova, Editura „Mitropolia Olteniei”, 2003.

2002

  1. C.S. I dr. Tudor Nedelcea, premiul „Marin Sorescu” al Academiei Române, pentru studiile dedicate scriitorului şi pentru devotamentul exemplar faţă de memoria lui Marin Sorescu.
  2. C.S.I dr. Gheorghe Dănişor, premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriştilor din România, pentru lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente, Editura All Beck, Bucuresti, 2002 (coautor).

2001

  1. C.S. I dr. Tudor Nedelcea, Premiul „Alexandru Rosetti” al Ministerului Culturii si Cultelor, oferit editorului Tudor Nedelcea pentru publicarea unor lucrari sub semnătura lui Mihai Cimpoi si Nicolae Dabija.2. C.S.I dr. Gheorghe Dănişor, premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru eseu pe anul 2001, pentru lucrarea Filosofia dreptului la Hegel, Editura Ramuri, Craiova, 2001.

2000

C.S. I dr. Tudor Nedelcea, medalia  „Mihai Eminescu”, oferită de Preşedintele Republicii Moldova pentru studiile referitoare la Mihai Eminescu.