Prin hotarA?rea Prezidiului din 29 decembrie 1965, Academia RomA?na decidea A�nfiinA?area, la Craiova, a Centrului de Cercetare A�n domeniile Istorie, Filologie si Etnografie, sub conducerea prof. univ. dr. docent C. S. NicolA?escu-PlopAYor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. AZn februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie si Etnografie a trecut sub A�ndrumarea A.S.S.P., cu titulatura schimbatA? de Centrul de AztiinA?e Sociale. AZn consecinA?A?, A�n structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie si filosofie.
Prin HotarA?rea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de AztiinA?e Sociale din Craiova a revenit A�n cadrul Academiei RomA?ne. AZn luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S.NicolA?escu-PlopAYora�?. DupA? decesul primului director (30 mai 1968), conducerea instituA?iei a fost A�ncredinA?atA? prof. univ. dr. docent Gheorghe IvA?nescu (1969-1971), membru corespondent al Academiei RomA?ne. AZn februarie 1971, odatA? cu transferarea prof. Gheorghe IvA?nescu la Universitatea din IaAYi, conducerea instituA?iei a fost preluatA? de prof. univ. dr. Dumitru Azandru (1971-1972). Au urmat apoi la conducerea instituA?iei cercet. AYt. I Traian Florea Lungu (1972- 1973), prof. univ. dr. Titu Georgescu (1973-1975) AYi prof. univ. dr. Constantin BA?rbA?cioru (1975-1979). AZn anul 1979 a fost numit lectorul universitar dr. Ion PA?troiu. AZn decembrie 1989 a fost A�nlocuit, de catre salariaA?i, cu cercet. st. I Gheorghe Popilian care, A�n ianuarie 1990, a fost confirmat ca director de cA?tre Academie. Cercet. AYt. I Gheorghe Popilian a condus institutul pA?na A�n anul 1998, cA?nd, A�n urma concursului, a fost numit director prof. univ. dr. Vladimir Osiac. AZn anul 2000, prin concurs, a fost numit director prof. univ. dr. Cezar Avram (cercet. stiint. I, aflat la conducere AYi A�n prezent).
Institutul este organizat pe urmatoarele departamente:
– Departamentul Istorie-Arheologie
– Departamentul Filologie-Etnografie-Filosofie
InstituA?ia editeazA? anual trei reviste indexate internaA?ional:
1.A� Arhivele Olteniei, fondatA? A�n anul 1922 de cA?tre un comitet condus de dr. Charles Laugier si C. D. Fortunescu. Prima serie a revistei a apA?rut A�n perioada 1922-1943. Seria actuala (Arhivele Olteniei, Serie NouA?) AYi-a A�nceput apariA?ia din anul 1981. A fost publicatA? A�nca de la A�nceput ca o revistA? anualA?, A�n format 24 cm x 16 cm, pA?strat pA?na A�n prezent. Revista este multidisciplinarA? AYi publicA? materiale originale din domeniile arheologie, istorie, etnografie, filosofie, sociologie, economie si drept, fiind adresatA? A�n egalA? masurA? specialiAYtilor interesaA?i de cercetare, profesorilor si studentilor. AZn prezent, revista este inclusA? A�ntr-un sistem de schimburi cu alte 36 de publicaA?ii din A�ntreaga lume.
2. Anuarul Institutului de CercetA?ri Socio-Umane A�C.S. NicolA?escu-PlopAYorA� este fondat A�n anul 1999, cu ocazia centenarului C.S. Nicolescu-PlopAYor, de un comitet condus de prof. univ. dr. Vladimir Osiac. Revista este multidisciplinarA?, structuratA? pe domeniile de activitate ale institutului AYi are ca scop promovarea activitA?A?ii de cercetare din cadrul acestuia sau a cercetA?rilor colegilor din A?arA? sau strA?inA?tate.
3. Hispania Felix

Imobilul din strada Unirii, nr. 68, fost nr. 102, 134, 140, sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane a�zC.S. Nicolaescu Plopsora�?
SfA?rsitul secolului al XIX-lea si A�nceputul secolului al XX-lea corespunde perioadei A�n care orasul Craiova a trecut prin profunde transformari edilitare: sistematizarea retelei stradale, amenajarea si modernizarea unor gradini publice importante, construirea si consolidarea unor edificii publice si particulare etc. a�� marturii ce astazi atesta efervescenta creatoare a ceea ce se numeste a�zarta 1900a�?.
AZn aceasta etapa s-au construit de catre arhitectii romA?ni (Thoma Dobrescu, D. Nedelcu, I.D. Berindei, Petre Antonescu, A. Vincenz) si straini (francezii Albert Galleses, Paul Gottereau, italianul Constantino Cichi) edificii impunatoare si durabile, A�n stil baroc tA?rziu, arhitectura neoromA?neasca sau A�n stilul academismului de scoala franceza si a renascentismului interioarelor somptuoase: Casa Feraru, Casele Dianu, Casa Poenaru, Casa Viisoreanu, Casa Vorvoreanu, Casele N. Pop, Casa Grigore Plesa, Casa N. Ghizdavescu etc.
Institutul de Cercetari Socio-Umane a�zC.S. Nicolaescu-Plopsora�? functioneaza A�n prezent A�n a�zCasa N.I. Ferarua�? (proprietar al mosiei Verbita, judetul Dolj), construita A�ntre anii 1912-1914 (la 26 mai 1912 cere autorizatia primariei pentru a construi a�zo casa pe proprietatea mea din strada Unirii nr. 140a�?). Cladirea este construita A�n stilul academismului francez, dupa planurile arhitectului craiovean A. Vincenz, cel care a proiectat si alte case pentru diversi proprietari. Cladirea este caracterizata prin acoperis mansardat, cu ornamentatii si stucaturi interioare, bogat decorate, si pictura murala executata de Francisc Trybalski. Instalatiile sanitare au fost realizate de Johann Laub, iar instalatiile de lumina de catre inginerul Florea Iliescu. Casa a fost dotata cu sobe A�n stil renascentist.
AZn anul 1919, imobilul a fost vA?ndut avocatului craiovean D. Fortunescu, fratele profesorului C.D. Fortunescu, personalitate a vietii spirituale craiovene. Nicolae D. Fortunescu, urmasul lui D. Fortunescu, a vA?ndut-o Ministerului Agriculturii si Domeniilor, A�n noiembrie 1942, A�n vederea functionarii unui laborator veterinar. Cladirea, fiind considerata improprie pentru aceasta institutie, a fost cedata Ministerului AZnvatamA?ntului A�n anul 1943, A�n schimbul construirii unui laborator de bacteriologie veterinara al Institutului de Seruri si Vaccinuri Pasteur. Ulterior, cladirea a trecut A�n patrimoniul altor institutii, fiind sediul Primariei Craiova, ARLUS, Casei Pionierilor, Inspectoratului Scolar, iar din anul 1983 al filialei Academiei RomA?ne din Craiova. Cladirea are subsol, parter, etaj, mansarda, doua balcoane, hol intrare, hol interior cu scara A�n forma de spirala, luminat prin ferestre cu vitralii de epoca, ce duce la holul de la etaj. Cladirea are o suprafata de circa 720m2.


C.S. N. Plopsor (1900-1968)
Detalii interior cladire:

Mobilier A�n patrimoniul institutiei:

One Comment

  1. Pingback: Casa Feraru, Craiova | Oltenia Monumentala

Comments are closed.