Prin hotarârea Prezidiului din 29 decembrie 1965, Academia Româna decidea înfiinţarea, la Craiova, a Centrului de Cercetare în domeniile Istorie, Filologie si Etnografie, sub conducerea prof. univ. dr. docent C. S. Nicolăescu-Plopşor (29 decembrie 1965 – 30 mai 1968), membru corespondent al Academiei. În februarie 1970, Centrul de Istorie, Filologie si Etnografie a trecut sub îndrumarea A.S.S.P., cu titulatura schimbată de Centrul de Ştiinţe Sociale. În consecinţă, în structura sa au fost incluse noi domenii: economie, sociologie si filosofie.
Prin Hotarârea Guvernului nr. 625 din 8 martie 1990, Centrul de Ştiinţe Sociale din Craiova a revenit în cadrul Academiei Române. În luna august 1994 a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”. După decesul primului director (30 mai 1968), conducerea instituţiei a fost încredinţată prof. univ. dr. docent Gheorghe Ivănescu (1969-1971), membru corespondent al Academiei Române. În februarie 1971, odată cu transferarea prof. Gheorghe Ivănescu la Universitatea din Iaşi, conducerea instituţiei a fost preluată de prof. univ. dr. Dumitru Şandru (1971-1972). Au urmat apoi la conducerea instituţiei cercet. şt. I Traian Florea Lungu (1972- 1973), prof. univ. dr. Titu Georgescu (1973-1975) şi prof. univ. dr. Constantin Bărbăcioru (1975-1979). În anul 1979 a fost numit lectorul universitar dr. Ion Pătroiu. În decembrie 1989 a fost înlocuit, de catre salariaţi, cu cercet. st. I Gheorghe Popilian care, în ianuarie 1990, a fost confirmat ca director de către Academie. Cercet. şt. I Gheorghe Popilian a condus institutul pâna în anul 1998, când, în urma concursului, a fost numit director prof. univ. dr. Vladimir Osiac. În anul 2000, prin concurs, a fost numit director prof. univ. dr. Cezar Avram (cercet. stiint. I, aflat la conducere şi în prezent).
Institutul este organizat pe urmatoarele departamente:
– Departamentul Istorie-Arheologie
– Departamentul Filologie-Etnografie-Filosofie
Instituţia editează anual trei reviste indexate internaţional:
1.  Arhivele Olteniei, fondată în anul 1922 de către un comitet condus de dr. Charles Laugier si C. D. Fortunescu. Prima serie a revistei a apărut în perioada 1922-1943. Seria actuala (Arhivele Olteniei, Serie Nouă) şi-a început apariţia din anul 1981. A fost publicată înca de la început ca o revistă anuală, în format 24 cm x 16 cm, păstrat pâna în prezent. Revista este multidisciplinară şi publică materiale originale din domeniile arheologie, istorie, etnografie, filosofie, sociologie, economie si drept, fiind adresată în egală masură specialiştilor interesaţi de cercetare, profesorilor si studentilor. În prezent, revista este inclusă într-un sistem de schimburi cu alte 36 de publicaţii din întreaga lume.
2. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C.S. Nicolăescu-Plopşor» este fondat în anul 1999, cu ocazia centenarului C.S. Nicolescu-Plopşor, de un comitet condus de prof. univ. dr. Vladimir Osiac. Revista este multidisciplinară, structurată pe domeniile de activitate ale institutului şi are ca scop promovarea activităţii de cercetare din cadrul acestuia sau a cercetărilor colegilor din ţară sau străinătate.
3. Hispania Felix

Imobilul din strada Unirii, nr. 68, fost nr. 102, 134, 140, sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu Plopsor”
Sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea corespunde perioadei în care orasul Craiova a trecut prin profunde transformari edilitare: sistematizarea retelei stradale, amenajarea si modernizarea unor gradini publice importante, construirea si consolidarea unor edificii publice si particulare etc. – marturii ce astazi atesta efervescenta creatoare a ceea ce se numeste „arta 1900”.
În aceasta etapa s-au construit de catre arhitectii români (Thoma Dobrescu, D. Nedelcu, I.D. Berindei, Petre Antonescu, A. Vincenz) si straini (francezii Albert Galleses, Paul Gottereau, italianul Constantino Cichi) edificii impunatoare si durabile, în stil baroc târziu, arhitectura neoromâneasca sau în stilul academismului de scoala franceza si a renascentismului interioarelor somptuoase: Casa Feraru, Casele Dianu, Casa Poenaru, Casa Viisoreanu, Casa Vorvoreanu, Casele N. Pop, Casa Grigore Plesa, Casa N. Ghizdavescu etc.
Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” functioneaza în prezent în „Casa N.I. Feraru” (proprietar al mosiei Verbita, judetul Dolj), construita între anii 1912-1914 (la 26 mai 1912 cere autorizatia primariei pentru a construi „o casa pe proprietatea mea din strada Unirii nr. 140”). Cladirea este construita în stilul academismului francez, dupa planurile arhitectului craiovean A. Vincenz, cel care a proiectat si alte case pentru diversi proprietari. Cladirea este caracterizata prin acoperis mansardat, cu ornamentatii si stucaturi interioare, bogat decorate, si pictura murala executata de Francisc Trybalski. Instalatiile sanitare au fost realizate de Johann Laub, iar instalatiile de lumina de catre inginerul Florea Iliescu. Casa a fost dotata cu sobe în stil renascentist.
În anul 1919, imobilul a fost vândut avocatului craiovean D. Fortunescu, fratele profesorului C.D. Fortunescu, personalitate a vietii spirituale craiovene. Nicolae D. Fortunescu, urmasul lui D. Fortunescu, a vândut-o Ministerului Agriculturii si Domeniilor, în noiembrie 1942, în vederea functionarii unui laborator veterinar. Cladirea, fiind considerata improprie pentru aceasta institutie, a fost cedata Ministerului Învatamântului în anul 1943, în schimbul construirii unui laborator de bacteriologie veterinara al Institutului de Seruri si Vaccinuri Pasteur. Ulterior, cladirea a trecut în patrimoniul altor institutii, fiind sediul Primariei Craiova, ARLUS, Casei Pionierilor, Inspectoratului Scolar, iar din anul 1983 al filialei Academiei Române din Craiova. Cladirea are subsol, parter, etaj, mansarda, doua balcoane, hol intrare, hol interior cu scara în forma de spirala, luminat prin ferestre cu vitralii de epoca, ce duce la holul de la etaj. Cladirea are o suprafata de circa 720m2.


C.S. N. Plopsor (1900-1968)
Detalii interior cladire:

Mobilier în patrimoniul institutiei: