Primului Seminar RomA?no-Spaniol de Studii Hispanice

Primul ciclu de conferinA?e al Secolului de Aur

Simpozion E�tiinE�ific internaE�ional, Craiova 21-22 martie 2012.


MentalitA?A?i AYi afaceri. O perspectivA? nouA? A�n context globalizant.

Colloquia: ConferinA?A? susA?inutA? de Michael T. Cooper – Asociate Professor of Religion and Contemporary Culture Trinity International University Chicago.
Evenimentul va avea loc joi, 23 iunie 2011, ora 10.00 la Institutul de CercetA?ri Socio-Umane „C.S. NicolA?escu PlopAYor”, str. Unirii, nr. 68, Craiova.

Concurs de promovare

Cercetator E?tiintific Gradul II
2 posturi

Institutul de CercetA?ri Socio-Umane „C.S.NicolA?escu-PlopAYor” anunA?A? organizarea Concursului de promovare pe doua posturi de cercetA?tor AYtiinA?ific gradul II. Organizat la sediul institutului, str. Unirii nr. 68, Craiova, 200 329, A�n data de 1.03.2011, concursul va consta A�n analiza dosarelor depuse de cA?tre candidaA?i.

Candidat Simona LAZA�R
FiAYa de prezentare
Lista de lucrA?ri
Autoevaluare
Evaluare conducere

Candidat Nicolae MIHAI
FiAYa de prezentare
Lista de lucrA?ri
Evaluare conducere

190 de ani de la RevoluA?ia lui Tudor Vladimirescu

Simpozion E�tiinE�ific internaE�ional (sesiune anualA? a institutului) a�z190 DE ANI DE LA REVOLUA?IA LUI TUDOR VLADIMIRESCUa�? A�n colaborare cu Facultatea de E?tiinE�e Sociale, Catedra de Istorie E�i Catedra de E?tiinE�e Politice, Muzeul Olteniei, Biblioteca JudeE�eanA? a�zAlexandru E�i Aristia Amana�?, Consiliul JudeE�ean Dolj

JOI 26 MAI 2011
MUZEUL OLTENIEI, CRAIOVA
Orele 11,00 Deschiderea oficialA? a simpozionului cu participarea:
Prof. univ. dr. Cezar Avram, Directorul Institutului de CercetA?ri Socio-Umane a�zC. S. NicolA?escu-PlopAYor, Craiova
Prof. univ. dr. Sorin Damean, Azeful Catedrei de Istorie, Universitatea din Craiova
Dr. Mihai Fifor, Directorul Muzeului Olteniei, Craiova
Orele 11,30-12,30
Locul revoluA?iei de la 1821 AYi al lui Tudor Vladimirescu A�n istoria romA?nilor
ConferenA?iazA?: Academician Dan Berindei, vicepreAYedintele Academiei RomA?ne
Documente din arhivele germane privind revoluA?ia lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, Universitatea din Craiova

SECA?IUNEA I
MUZEUL OLTENIEI

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea, Lect.univ.dr. ConstanA?iu Dinulescu
MoAYtenirea lui Tudor Vladimirescu de la CerneA?i
ConferenA?iazA?: Conf.univ.dr. Tudor RA?A?oi, Universitatea din Craiova
Rolul pandurilor A�n revoluA?ia de la 1821
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. Vladimir Osiac, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu AYi TA?rgoviAYtea
ConferenA?iazA?: Lect.univ.dr. Iulian Oncescu, Universitatea a�zValahiaa�? din TA?rgoviAYte
SfA?nta AlianA?A?, Rusia AYi miAYcA?rile revoluA?ionare din 1821
ConferenA?iazA?: Prof. univ. dr. Sorin Damean, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu A�n istoriografia romA?neascA?
ConferenA?iazA?: Lect.univ.dr. Florian Olteanu, Universitatea din Craiova

JOI 26 MAI 2011
SECA?IUNEA A II-A
INSTITUTUL DE CERCETA�RI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel PiA?urcA?
Aprecieri aparA?inA?nd secolelor XIX-XX privind A�nsemnA?tatea istoricA? a revoluA?iei de la 1821
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. Cezar Avram, ICSU, Craiova
CA?lA?torii strA?ini despre raporturile dintre Tudor Vladimirescu AYi Eterie
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Ileana Cioarec, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu AYi teoria weberianA? a liderului charismatic. O ipotezA? de lucru.
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. II Dr. Nicolae Mihai, ICSU, Craiova
Locuri AYi monumente din Oltenia ce ne amintesc de Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III, Dr. Mihaela BA?rbieru, ICSU, Craiova

Orele 16,00-16,30 Pauza de cafea

Orele 16,30-18,00
Moderatori: Cercet. AYt. I Dr. Ion Militaru, cercet. AYt. II Dr. Simona LazA?r
Centrul de panduri de la Podu Grosu
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III, Dr. Gabriel Croitoru, ICSU, Craiova
CA?rmuirea lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. Drd. Florin Nacu, Cercet. AYt. Laura Sava, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu, scriitor
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. I Dr. Tudor Nedelcea, ICSU, Craiova
Structuri sociale participante la RevoluA?ia lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. Aurel PiA?urcA?, Universitatea din Craiova
RevoluA?ia de la 1821 AYi contextul internaA?ional al epocii
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. Drd. LaurenA?iu Radu, ICSU, Craiova

VINERI 27 MAI 2011
SECA?IUNEA I
INSTITUTUL DE CERCETA�RI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 10,00-12,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel PiA?urcA?
RelaA?ia de omonimie A�n hidronimie
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. II Dr. Iustina Burci, ICSU, Craiova
Structuri sociale pe Valea DunA?rii oltene
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Anca CeauAYescu, ICSU, Craiova
Portrete de funcA?ionari bancari A�n sucursala AYi agenA?iile B.N.R. din Oltenia, la A�nceputul secolului al XX-lea
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Georgeta Ghionea, ICSU, Craiova
Pomenirile-aducere-aminte de cei rA?posaA?i. Privire specialA? asupra Olteniei
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Loredana-Maria Grozoiu, ICSU, Craiova
Istorie AYi viziune la mijlocul secolului al XIX-lea
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. I Dr. Ion Militaru, ICSU, Craiova
Rolul reprezentA?rilor simbolice A�n cadrul obiceiurilor de iarnA?
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Drd. Gabriela Boangiu, ICSU, Craiova

Orele 12,00-12,30 PauzA? de cafea
Orele 12,30-14,30
Moderatori: Cercet. AYt. I Dr. Ion Militaru, cercet. AYt. II Dr. Simona LazA?r
Corpul graA?ios: loisirul la curtea transilvanA? a lui Gabriel Bethlen
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Oana-Andreia SA?mbrian, ICSU, Craiova
EvoluA?ia social-economicA? a Domeniului Coroanei Sadova dupA? reforma agrarA? din 1921
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Narcisa-Maria Mitu, ICSU, Craiova
Practici funerare la sfA?rAYitul epocii bronzului AYi A�nceputul epocii fierului A�n Oltenia
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. II Dr. Simona LazA?r, ICSU, Craiova
Dimeniunea festivA? AYi propagandisticA? a plebiscitului de la 24 ianuarie 1938
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Diana-Mihaela PA?unoiu, ICSU, Craiova
Statul AYi cultele la A�nceputul secolului al XIX-lea: AYansele AYi limitele unui nou tip de emancipare social-politicA? dupA? anul 1821
ConferenA?iazA?: Lector univ. dr. Parmena Olimid, Universitatea din Craiova
Organizarea AYi reforma administrativA? A�n A?ara RomA?neascA? la sfA?rAYitul domniilor fanariote AYi A�nceputul celor pA?mA?ntene
ConferenA?iazA?: Asistent univ. dr. Mihai GhiA?ulescu, Universitatea din Craiova

VINERI 27 MAI 2011

SECA?IUNEA A II-A
MUZEUL OLTENIEI

Orele 10,00-11,30
Moderator: Prof.univ.dr. Sorin Damean
MiAYcA?rile revoluA?ionare din Neapole AYi A?ara RomA?neascA? (120-1821)
ConferenA?iazA?: Asist.univ.dr. IonuA? Azerban, Universitatea din Craiova
Documente referitoare la rudele lui Tudor Vladimirescu AYi urmaAYii lor din Craiova
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea, Universitatea din Craiova, prof. Aurelia Florescu
Reprezentarea picturalA? a lui Tudor Vladimirescu la Biserica SfA?ntul Nicolae din Craiova
ConferenA?iazA?: Lect. univ. dr. ConstanA?iu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Marturii numismatice din colectiile Muzeului Olteniei referitoare la epoca lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Dr. Toma RA?dulescu, Muzeul Olteniei, Craiova.

Orele 11,30-12,00 PauzA? de cafea

Orele 12,30-14,00
Moderator: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea
Tudor Vladimirescu AYi Vasile MoangA?
ConferenA?iazA?: Claudia Suru, Muzeul Olteniei, Craiova
DouA? manuscrise craiovene despre revoluA?ia lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea, Lect. univ. dr. ConstanA?iu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Portrete ale lui Tudor Vladimirescu existente A�n colecA?ii publice de stampe
ConferenA?iazA?: Drd. Radu Gabriel Dumitrescu, Muzeul Olteniei, Craiova

DonaA?ie de carte AYi manuscrise – Damian P. Bogdan

AZn luna iunie 2010, Biblioteca Institutul de CercetA?ri Socio-Umane „C.S. NicolA?escu PlopAYor” a primit o importantA? donaA?ie de cA?rA?i, manuscrise AYi fiAYe AYtiinA?ifice de la familia regretatutului istoric AYi cercetA?tor Damian P. Bogdan, autor AYi coautor a numeroase volume de traduceri de documente slave.
Colectivul institutului mulA?umeAYte doamnei dr. Alexandra Carides, nepoata distinsului om de AYtiinA?A?, stabilitA? de mai mulA?i ani A�n Philadelphia – S.U.A., pentru donaA?ia fA?cutA? prin intermediul prof.univ.dr. Florea Firan, directorul Editurii Scrisul RomA?nesc, colaborator apropiat nouA?.