GRISCU (Grupul de istorie culturală) a luat naştere în anul 2010, la iniţiativa unor membri ai institutului, interesaţi această disciplină a istoriei (Nicolae MIHAI şi Oana SÂMBRIAN-TOMA). Ideea sa de bază a fost realizarea unui network care să includă atât colegi din ţară, cât şi membri din străinătate, în vederea promovării acestui domeniu prin organizarea de  manifestări ştiinţifice, editarea unor volume sau reviste de profil, derularea unor proiecte comune de cercetare.

GRISCU îşi propune:

  1. să militeze pentru dezvoltarea istoriei culturale, la nivel academic şi universitar, avându-se în vedere faptul că această disiplină începe să deţină un loc important în istoriografia contemporană;
  2. să contribuie activ la dialogul interdisciplinar, ţinând cont că există un interes spre istoria culturală şi din partea altor specialişti precum antropologi, filologi, sociologi, istorici ai artelor, teologi et alii;
  3. să sprijine colaborările naţionale şi internaţionale, precum şi dialogul cu ceilalţi colegi din institute, grupuri de cercetare şi universităţi internaţionale;
  4. să instituie o reţea de comunicare la zi, în materie de difuzare a informaţiilor referitoare la noutăţile în domeniu (colocvii, seminarii, ateliere, noi apariţii, rezumate de teze de doctorat).

În vederea atingerii acestor obiective GRISCU înţelege să-şi dezvolte o activitare structurată la nivelul a patru paliere:

  1. organizarea de manifestări ştiinţifice (colocvii, conferinţe, ateliere);
  2. editarea unei reviste academice, în limbi de circulaţie internaţională, care să corespundă actualelor standarde de înaltă ţinută ştiinţifică (comitet de peer-review, colegiu redacţional prestigios, indexare şi cotare ISI) ;
  3. atragerea de finanţări şi lansarea unor proiecte de profil, la nivel naţional şi internaţional ;
  4. organizarea, lansarea şi întreţinerea unui site al grupului unde vor fi postate informaţii despre proiectele sale, noutăţile în domeniul disciplinei, lista membrilor săi, cu cv-urile actualizate anual.