Istoria culturalA? astA?zi: de la istoria reprezentA?rilor la istoria emoA?iilor

ACADEMIA ROMA�NA�

INSTITUTUL DE CERCETA�RI SOCIO-UMANE a�?C.S.NICOLA�ESCU-PLOPAzORa�?

GRISCU

A�(GRUPUL DE ISTORIE CULTURALA�)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIEA�AzI AzTIINA?ELE EDUCAA?IEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii JudeA?ene a�zAlexandru AYi Aristia Amana�?

organizeazA?

A�workshop-ul

cu tema

Istoria culturalA? astA?zi:

de la istoria reprezentA?rilor la istoria emoA?iilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-LuminiA?a MURGESCU

(Universitatea din BucureAYti)

Prof. univ. dr. Toader NICOARA�

(Universitatea a�zBabeAY-Bolyaia�?, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea a�zAlexandru-Ioan Cuzaa�?, IaAYi)

Cercet. AYt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia RomA?nA?, Institutul de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S.NicolA?escu-PlopAYora�?, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana a�zAlexandru AYi Aristia Amana�?,

A�15 iunie 2012, ora 11.00