Avram Cezar Gabriel – Premiul Academiei RomA?ne a�zMihail KogA?lniceanua�?, pe anul 2007, cu lucrarea Deceniul stalinist. Colectivizarea A�n faA?a istoriei (CIP-KatalogizaA?iay pyblicaA?ijA? 316.334.3 (081); 321.7 (081); COBISS.SR-ID 208190470), Casa de PresA? AYi EditurA? a�?Libertateaa�?, Panciova, 2005, 482 p.

 

 

Cioarec Ileana – Premiul SocietA?A?ii de AztiinA?e Istorice din RomA?nia a�zConstantin Giurescua�?, cu lucrarea Boierii Glogoveni, Craiova, Editura Alma, 2009, 228 p. (ISBN 978-973-1792-90-3)

 

Ghionea Georgeta – Premiul al II-lea al Arhivelor NaA?ionale ale RomA?niei, ediA?ia I/2010