ACADEMIA ROMANA

Institutul de Cercetari Socio-Umane

C.S.Nicolaecu-Plopsor

ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

Incheiat astazi,05.07.2018,in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii a unui post de referent specialitate (economica)IA A�cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate ,prevazuta la art. 19 alin. (2) si (3) coraborat cu art. 20 din H.G. nr. 286/23.03.2011 a�� Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personaluluiA� contractual din sectorul bugetar platit din fonduriA�A� publice, publicatA� inA� Monitorul Oficial al Romaniei nr. 221/31.03.2011,actualizata cu H.G 1027/2014.

Termenul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs a fost 29.06.2018

Comisia de concurs constituita in baza aprobarii Directorului ICSU Craiova,in urma analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga, pe durata nedeterminata , in cadrul CompartimentuluiA� Contabilitate ,a stabilit urmatoarele:

 

Nr.

Crt.

 

Numele si prenume candidat

Situatie dosar inscriere candidat A�A� Observatii
1. A�NECULCEA ILEANA A�A�A�A�A�A� ADMIS Dosar complet

 

Cadidatul admis la selectia dosarelorA� se va prezenta in data de 13.07.2018,ora 10:00, la Sediul ICSU Craiova din str.Unirii nr.68,pentru sustinerea probei scrise .Identificarea se va face pe baza cartii de identitate.

 

Posted in Anunturi, Prima pagina.