ACADEMIA ROMANA

Institutul de Cercetari Socio-Umane

C.S.Nicolaecu-Plopsor

 

Cu privire la rezultatul probei interviului sustinuta in cadrul concursului pentru ocuparea postului de: referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabiliate al ICSU Craiova.

Urmarea interviului sustinut,rezultatul a fost urmatorul:

Nr.

crt

Nume si Prenume candidat Situatie candidat Nota

finala obtinuta

1. Neculcea Ileana ADMIS 10,00

Contestatiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun la Registratura ICSU Craiova in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului ,iar rezultatul solutionarii contestatiilor depuse se va afisa in termen de o zi lucratoare pe site-ul si la sediul ICSU Craiova.

Posted in Anunturi.