Primul ciclu de conferinA?e al Secolului de Aur

Simpozion E�tiinE�ific internaE�ional, Craiova 21-22 martie 2012.