Mentalităţi şi afaceri. O perspectivă nouă în context globalizant.

Colloquia: Conferinţă susţinută de Michael T. Cooper – Asociate Professor of Religion and Contemporary Culture Trinity International University Chicago.
Evenimentul va avea loc joi, 23 iunie 2011, ora 10.00 la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopşor”, str. Unirii, nr. 68, Craiova.

Concurs de promovare

Cercetator Știintific Gradul II
2 posturi

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor” anunţă organizarea Concursului de promovare pe doua posturi de cercetător ştiinţific gradul II. Organizat la sediul institutului, str. Unirii nr. 68, Craiova, 200 329, în data de 1.03.2011, concursul va consta în analiza dosarelor depuse de către candidaţi.

Candidat Simona LAZĂR
Fişa de prezentare
Lista de lucrări
Autoevaluare
Evaluare conducere

Candidat Nicolae MIHAI
Fişa de prezentare
Lista de lucrări
Evaluare conducere

190 de ani de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu

Simpozion științific internațional (sesiune anuală a institutului) „190 DE ANI DE LA REVOLUŢIA LUI TUDOR VLADIMIRESCU” în colaborare cu Facultatea de Științe Sociale, Catedra de Istorie și Catedra de Științe Politice, Muzeul Olteniei, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Consiliul Județean Dolj

JOI 26 MAI 2011
MUZEUL OLTENIEI, CRAIOVA
Orele 11,00 Deschiderea oficială a simpozionului cu participarea:
Prof. univ. dr. Cezar Avram, Directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor, Craiova
Prof. univ. dr. Sorin Damean, Şeful Catedrei de Istorie, Universitatea din Craiova
Dr. Mihai Fifor, Directorul Muzeului Olteniei, Craiova
Orele 11,30-12,30
Locul revoluţiei de la 1821 şi al lui Tudor Vladimirescu în istoria românilor
Conferenţiază: Academician Dan Berindei, vicepreşedintele Academiei Române
Documente din arhivele germane privind revoluţia lui Tudor Vladimirescu
Conferenţiază: Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, Universitatea din Craiova

SECŢIUNEA I
MUZEUL OLTENIEI

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Lect.univ.dr. Constanţiu Dinulescu
Moştenirea lui Tudor Vladimirescu de la Cerneţi
Conferenţiază: Conf.univ.dr. Tudor Răţoi, Universitatea din Craiova
Rolul pandurilor în revoluţia de la 1821
Conferenţiază: Prof.univ.dr. Vladimir Osiac, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu şi Târgoviştea
Conferenţiază: Lect.univ.dr. Iulian Oncescu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte
Sfânta Alianţă, Rusia şi mişcările revoluţionare din 1821
Conferenţiază: Prof. univ. dr. Sorin Damean, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu în istoriografia românească
Conferenţiază: Lect.univ.dr. Florian Olteanu, Universitatea din Craiova

JOI 26 MAI 2011
SECŢIUNEA A II-A
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel Piţurcă
Aprecieri aparţinând secolelor XIX-XX privind însemnătatea istorică a revoluţiei de la 1821
Conferenţiază: Prof.univ.dr. Cezar Avram, ICSU, Craiova
Călătorii străini despre raporturile dintre Tudor Vladimirescu şi Eterie
Conferenţiază: Cercet. şt. III Dr. Ileana Cioarec, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu şi teoria weberiană a liderului charismatic. O ipoteză de lucru.
Conferenţiază: Cercet. şt. II Dr. Nicolae Mihai, ICSU, Craiova
Locuri şi monumente din Oltenia ce ne amintesc de Tudor Vladimirescu
Conferenţiază: Cercet. şt. III, Dr. Mihaela Bărbieru, ICSU, Craiova

Orele 16,00-16,30 Pauza de cafea

Orele 16,30-18,00
Moderatori: Cercet. şt. I Dr. Ion Militaru, cercet. şt. II Dr. Simona Lazăr
Centrul de panduri de la Podu Grosu
Conferenţiază: Cercet. şt. III, Dr. Gabriel Croitoru, ICSU, Craiova
Cârmuirea lui Tudor Vladimirescu
Conferenţiază: Cercet. şt. Drd. Florin Nacu, Cercet. şt. Laura Sava, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu, scriitor
Conferenţiază: Cercet. şt. I Dr. Tudor Nedelcea, ICSU, Craiova
Structuri sociale participante la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu
Conferenţiază: Prof.univ.dr. Aurel Piţurcă, Universitatea din Craiova
Revoluţia de la 1821 şi contextul internaţional al epocii
Conferenţiază: Cercet. şt. Drd. Laurenţiu Radu, ICSU, Craiova

VINERI 27 MAI 2011
SECŢIUNEA I
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 10,00-12,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel Piţurcă
Relaţia de omonimie în hidronimie
Conferenţiază: Cercet. şt. II Dr. Iustina Burci, ICSU, Craiova
Structuri sociale pe Valea Dunării oltene
Conferenţiază: Cercet. şt. III Dr. Anca Ceauşescu, ICSU, Craiova
Portrete de funcţionari bancari în sucursala şi agenţiile B.N.R. din Oltenia, la începutul secolului al XX-lea
Conferenţiază: Cercet. şt. III Dr. Georgeta Ghionea, ICSU, Craiova
Pomenirile-aducere-aminte de cei răposaţi. Privire specială asupra Olteniei
Conferenţiază: Cercet. şt. III Dr. Loredana-Maria Grozoiu, ICSU, Craiova
Istorie şi viziune la mijlocul secolului al XIX-lea
Conferenţiază: Cercet. şt. I Dr. Ion Militaru, ICSU, Craiova
Rolul reprezentărilor simbolice în cadrul obiceiurilor de iarnă
Conferenţiază: Cercet. şt. III Drd. Gabriela Boangiu, ICSU, Craiova

Orele 12,00-12,30 Pauză de cafea
Orele 12,30-14,30
Moderatori: Cercet. şt. I Dr. Ion Militaru, cercet. şt. II Dr. Simona Lazăr
Corpul graţios: loisirul la curtea transilvană a lui Gabriel Bethlen
Conferenţiază: Cercet. şt. III Dr. Oana-Andreia Sâmbrian, ICSU, Craiova
Evoluţia social-economică a Domeniului Coroanei Sadova după reforma agrară din 1921
Conferenţiază: Cercet. şt. III Dr. Narcisa-Maria Mitu, ICSU, Craiova
Practici funerare la sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Oltenia
Conferenţiază: Cercet. şt. II Dr. Simona Lazăr, ICSU, Craiova
Dimeniunea festivă şi propagandistică a plebiscitului de la 24 ianuarie 1938
Conferenţiază: Cercet. şt. III Dr. Diana-Mihaela Păunoiu, ICSU, Craiova
Statul şi cultele la începutul secolului al XIX-lea: şansele şi limitele unui nou tip de emancipare social-politică după anul 1821
Conferenţiază: Lector univ. dr. Parmena Olimid, Universitatea din Craiova
Organizarea şi reforma administrativă în Ţara Românească la sfârşitul domniilor fanariote şi începutul celor pământene
Conferenţiază: Asistent univ. dr. Mihai Ghiţulescu, Universitatea din Craiova

VINERI 27 MAI 2011

SECŢIUNEA A II-A
MUZEUL OLTENIEI

Orele 10,00-11,30
Moderator: Prof.univ.dr. Sorin Damean
Mişcările revoluţionare din Neapole şi Ţara Românească (120-1821)
Conferenţiază: Asist.univ.dr. Ionuţ Şerban, Universitatea din Craiova
Documente referitoare la rudele lui Tudor Vladimirescu şi urmaşii lor din Craiova
Conferenţiază: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Universitatea din Craiova, prof. Aurelia Florescu
Reprezentarea picturală a lui Tudor Vladimirescu la Biserica Sfântul Nicolae din Craiova
Conferenţiază: Lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Marturii numismatice din colectiile Muzeului Olteniei referitoare la epoca lui Tudor Vladimirescu
Conferenţiază: Dr. Toma Rădulescu, Muzeul Olteniei, Craiova.

Orele 11,30-12,00 Pauză de cafea

Orele 12,30-14,00
Moderator: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea
Tudor Vladimirescu şi Vasile Moangă
Conferenţiază: Claudia Suru, Muzeul Olteniei, Craiova
Două manuscrise craiovene despre revoluţia lui Tudor Vladimirescu
Conferenţiază: Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Lect. univ. dr. Constanţiu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Portrete ale lui Tudor Vladimirescu existente în colecţii publice de stampe
Conferenţiază: Drd. Radu Gabriel Dumitrescu, Muzeul Olteniei, Craiova